Jak jsme hlasovali na třetím jednání zastupitelstva

Ve čtvrtek se naši zastupitelé zúčastnili prvního letošního zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Agenda byla na první pohled poměrně bezproblémová, při podrobnějším zkoumání jsme ale narazili na řadu nesrovnalostí. Zde přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího.

Zeleň Savarin

Rada obvodu se rozhodla oprášit projekt revitalizace zeleně Savarin a na poslední chvíli se rozhodla přihlásit o dotaci na jeho realizaci. Oceňujeme snahu shánět finance a péči o zeleň rozhodně podporujeme. Nicméně, projektovou dokumentaci jsme v reakci na náš apel obdrželi pouhý den před zasedáním, a proto jsme měli nulovou možnost připravovaný projekt konzultovat s odborníky, případně otevřít konstruktivní debatu s vedením radnice o plánované podobě projektu. Projekt revitalizace zeleně totiž v sobě skrývá například poměrně masivní kácení stromů a likvidaci keřů. Nedaleko Savarinu se navíc má realizovat projekt jezírka z rozpočtu Magistrátu. Nám dávalo logiku sjednotit oba projekty, než mermomocí realizovat ten ze šuplíku. O revitalizaci máme asi trochu jiné představy než vedení obvodu, a tak jsme navrhli rozdělit hlasování na dvě části – jedno o podání žádosti o dotaci a druhé o podobě projektu samotného. Žádost bychom rádi podpořili, projekt samotný ne. Tento návrh bohužel neprošel a zastupiteli koalice a některými z opozice byla schválena původní podoba usnesení.

Rekreační zařízení ve Skalici

Dalším problematickým bodem byl prodej rekreačního zařízení ve Skalici u Frýdku-Místku, které obvod nyní vlastní. Rada vyhodnotila, že je jeho vlastnictví ztrátové a ráda by jej prodala. Ptali jsme se tedy, zda někdy někdo zkoušel rozšířit využití tohoto objektu. Aktuálně jej totiž k rekreaci využívá pouze městská policie. Objekt v atraktivní turistické lokalitě by ale podle nás mohl potenciálně sloužit školám, sportovním klubům nebo třeba turistickým oddílům. Navrhovali jsme tedy odložit tento záměr na červnové zasedání zastupitelstva a pokusit se do té doby najít další využití. Bohužel tento návrh neprošel. Hlasovali jsme proti.

Sporný prodej pozemku

Následujícím, relativně sporným krokem, který nám byl předložen ke schválení, byl prodej pozemku poblíž hotelu a restaurace Elmontex na Edisonově ulici. Majitelé projevili zájem o odkup tohoto pozemku, aby na něm vybudoval dětské hřiště a rozšířil letní zahrádku restaurace. Vnímáme to jako pozitivní počin, který by určitě obohatil danou oblast a restauraci by jistě zatraktivnil svým zákazníkům (restaurace sama vaří i vlastní pivo a má zajímavý koncept podnikání). Nicméně jakýkoliv prodej obecního majetku raději dvakrát vážíme, protože zastáváme názor, že obec by se, pokud možno, svého majetku zbavovat neměla. Proto jsme navrhli zlatý střed a to dlouhodobý pronájem pozemku. Celkově jsme také poukázali na chybějící pravidla, kterými by se obvod měl jasně řídit v podobných situacích, aby stejné žádosti nebyly poměřovány dvojím metrem. Což nás dovedlo k tomu, že obvod stále nemá žádnou dlouhodobou koncepci a strategický plán.

Nedostatek informací pro finanční výbor

Jako vlastní bod jednání jsme navrhli možnost rozšířit informace, které procházejí finančním výborem. V únoru rada zrušila komisi investiční řešení finančních otázek, tudíž finanční výbor je posledním orgánem, který má za úkol kontrolovat veškeré finanční toky a hospodaření obce. Tyto povinnosti členům dokonce ukládá zákon o obcích. Rada obvodu ale opakovaně odmítá tyto informace zveřejňovat. Proto jsme se pokusili si prostřednictvím zastupitelstva podklady požádat. Koaliční zastupitelé nám ale ani nedali možnost tento bod na jednání zařadit, a proto finanční výbor i nadále nebude moci plnit své zákonné povinnosti.

Dále jsme vyjádřili názor, že participativní rozpočet by neměl nahrazovat grantový systém a vlastně tak otevřeli téma úpravy pravidel. Ptali jsme se na pokračování pilotního projektu koncepce sociálního bydlení, který končí v říjnu na pokračování. Dostali jsme vyhýbavou odpověď, že probíhají jednání a probíhat budou. Máme nepříjemný pocit, že by tento dobrý projekt mohl zrušit jen proto, že je s tím práce, přestože výsledky jsou pozitivní.

Vznesli jsme dotaz ohledně práce na strategickém plánu. Prý začaly a byl nám představen nový vedoucí odboru strategického rozvoje. Jsme zvědaví, zda budeme k jeho sestavování přizváni. Obecně se snažíme vystupovat jako konstruktivní opozice a hledat kompromisy. Nesnažíme se hledat na vedení obvodu za každou cenu chyby, ale spíše se snažíme řešit potenciální problémy a navrhovat zlepšení současných projektů. Rada je zatím ale bohužel vůči našim návrhům hluchá. Zřejmě na stotisícový obvod stačí sama a pomocnou ruku nepotřebuje.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

3. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 7. 3. 2019.