Pirátský názor: Jižní listy – Červen 2024

Jih ušel za posledních několik let pořádný kus cesty. Vrátil se sem život a lidé o víkendech a dovolených rádi zůstávají doma. Kterou část v obvodě, které místo máte nejraději, které s oblibou navštěvujete a kde trávíte svůj volný čas?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Tvrzení, že se sem vrátil život, by mělo být podloženo daty, jinak se jedná spíše o subjektivní hodnocení. Počet obyvatel na Jihu se každoročně snižuje v řádu tisíců, i když cizinců přibývá. Přestože nepřekračujeme imisní limity, stále jsme v Moravskoslezském kraji v rámci České republiky premianti v nejvyšších naměřených hodnotách nebezpečných prachových částic PM10 a PM2,5 a mnohé místní obyvatele pořád sužuje zápach z Hrabové. Podobně bychom mohli procházet i další ukazatele. Pokud bych měla vybrat lokalitu, kterou mám na Jihu nejraději, bylo by to Družstvo, kde žiji se svou rodinou. Nejraději trávím čas na kole na cyklostezkách a podnikáme nejrůznější výlety po Jihu. S dětmi pak milujeme návštěvy Bělského lesa, hodně nás baví nově vybudovaná Cesta vody.

Zdroj: Jižní listy – Červen 2024