Pst, spinkají tady ježci

Pirátští zastupitelé z Jihu přišli s informační kampaní, která lidem osvětluje, jak lidská činnost a požadavky na údržbu mohou škodit přírodě. Z nepřeberného množství příkladů si vybrali ten, o kterém předpokládali, že by mohl veřejnost zaujmout.

Ježci, vesměs oblíbení pro svůj roztomilý, neohrabaný vzhled, jsou ve městě ohroženi. Jejich přirozené úkryty (krajina s dostatkem křovin, remízků a lesíků s listím) mizí pod rukou člověka a s ním i ježčí populace. Ve městech je tato situace ještě horší: pro diskutabilně hezčí a pohodlnější život nás lidí někdy zapomínáme, že na tomto světě nejsme sami. Používání jedovatých herbicidů, likvidace keřů, vyfoukávání listí z nich nebo kosení trávy až na zelené nic – to je jen malý výčet způsobů, jak můžeme přírodu ve městě ničit. Přitom občas stačí jen drobný ústupek našemu estetickému cítění nebo pohodlí a biodiverzitě zůstane zachována rovnováha. Když vyfoukáme keř nebo jej rovnou odstraníme, můžeme sebrat ježkovi možnost odpočinku i celého období zimního spánku.

Zdá se to na první pohled jako vcelku nepodstatná banalita. Nicméně ježci mají v přírodě své místo. Jako všežravci přirozeně doplňují potravinový řetězec. Se svolením vedení radnice jsme tedy umístili v obvodu pět informačních tabulí s titulkem “Psst, spinkají tu ježci“. Radnice potom dodatečně umístila k cedulím kupky listí. Informační kampaň zažila nebývalý úspěch na Facebooku obvodu, převzala ji lokální i celostátní média, všimli si jí i v jiných krajích. Nebývalý zájem o ježky nás potěšil hlavně proto, že příroda není lidem lhostejná. Pokud se zadaří, přijdeme na jaře s další informační kampaní k přírodě kolem nás.

Odkaz na článek v médiích zde.