Pirátský názor: Jižní listy – Únor 2019

Co považujete za nejdůležitější investici městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019 a proč?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Možná se očekává, že i Piráti přivítají rekonstrukci náměstí Jih u Železňáku. V současné podobě a při způsobu přemýšlení o něm ale považujeme projekt spíše za nešťastný. Vybrat klíčovou investici není snadné; obvodu chybí strategie, jak určit priority a odstupňovat jejich důležitost v čase a s ohledem na možnosti na ně mít či získat finance. Obvod nemá stanoveny krátkodobé a dlouhodobé cíle a jejich naplňování. Třeba rekonstrukce tržnice na náměstí SNP má smysl, ale pokud se nezmění aktivity s ní související, půjde o další zašlapaný potenciál.

Zdroj: Jižní listy – Únor 2019