Otevíráme lidem radnici

Na Jihu vznikla nová komise – komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností. Jedním z jejích úkolů je sblížení občanů a radnice skrze zlepšení vzájemné komunikace a zvýšení dostupnosti služeb. Zároveň by měla komise dbát na zavádění prvků transparence a otevřenosti, hlavně v přístupu k informacím, aby občané mohli přehledně a jednoduše sledovat hospodaření a veškerou činnost obvodu. Jedním z pirátských cílů je zavedení podrobného rozklikávacího rozpočtu. Nicméně, soudě podle současných postojů některých lidí z vedení i členů komise, k tomu vede ještě dlouhá cesta.

21. století by mělo být stoletím elektronizace veřejné správy za pomoci dostupných moderních technologii, ať už by se to mělo týkat zavedení jednoduchých formulářů pro příjemnější vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadě z pohodlí domova, nebo rychlejšího informování veřejnosti třeba o tom, že v místě vašeho bydliště se bude opravovat cesta nebo chodník.

Této komisi předsedáme a chceme toho náležitě využít. Zároveň doufáme, že se nám podaří prosadit některé body z volebního programu. Naposledy komise jednohlasně schválila doporučení pro vedení radnice, aby odpovědi na žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. byly zveřejňovány v textovém formátu a s kompletními přílohami.