„Malé uklouznutí“ vedení radnice

Řeč je o zimní údržbě, jejíž zajištění v prvních kritických dnech, kdy napadlo velké množství sněhu, vedení nezvládlo.

Kde leží onen pověstný zakopaný pes? Veřejná zakázka pod názvem „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018–2020 vč. čištění MK“ byla zadána na profilu zadavatele 13. 8. 2018 a nabídky bylo možné podávat do 13. 9. 2018. Uchazeč byl vybrán, neúspěšný účastník výběrového řízení ale výsledek soutěže napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Vedení radnice podle svých tvrzení zajistilo zimní údržbu přes svou příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih a městskou firmu Ostravské komunikace, a.s. Starosta Martin Bednář s místostarostou Zdeňkem Hübnerem na prosincovém zasedání zastupitelstva alespoň takto chlácholili některé znepokojené zastupitele.

Bohužel se ale ukázalo, že Technické služby Ostrava-Jih stíhaly pokrýt jen malou část obvodu. Technickým službám chyběl personál i technika. Na místě je také zamyšlení nad lepší organizací práce. Navíc se dlouhodobě hovoří o tom, že jsou Technické služby silně podfinancovány.

Na situaci nikdo operativně nereagoval a všichni se nechali ukolébat tím, že nesněží. A ejhle – dne 5. ledna začal vydatně padat sníh  a Jih pokryla bílá peřina. Z chodníků a cest se stala kluziště. Starší lidé i maminky s kočárky měli problémy vůbec vyjít ven, auta klouzala na neupravených cestách.

Vedení radnice do poslední chvíle mlžilo, zatajovalo a doufalo, že se to nějak udělá. Neudělalo. Po počátečních zmatcích, kdy byla situace opravdu vážná, byly nakoupeny další stroje, začala sháňka po řidičích, do ulic vběhli muži v oranžových vestách a pracovalo se ve dne v noci.

Další závažnou skutečností, vedle technických a organizačních problémů zimní údržby, byla minimální (v podstatě žádná) komunikace s občany obvodu. Jedna zpráva na facebooku o stavu zimní údržby 5. ledna a potom dlouho nic. A mezitím spousta zvratů a řešení krizových situací, které jsme pocítili všichni. V únorových Jižních listech se navíc dočteme, že se vlastně nic nestalo.

Jako Piráti se domníváme, že vedení radnice hrubě podcenilo situaci, která vznikla kvůli odvolání neúspěšné firmy. Už v té době mělo vedení radnice jednat a i na ty nejhorší scénáře se pečlivě připravit. Zodpovědné osoby si měly spočítat kilometry, které je třeba uklidit, potřebný počet lidí a technické zajištění a podle těchto indikátorů vyhotovit plán údržby a ten následně dodržovat.