První zastupitelstvo po prázdninách bylo důležité

Hned po prázdninách, 10. 9. 2020, proběhlo další zasedání zastupitelstva. Nepřineslo mnoho překvapení, ale bylo důležité, protože se opět rozhodovalo o milionech korun a také o petici k novém domovu pro osoby se zdravotním postižením MIKASA z.s. V tomto článku naleznete souhrn toho nejdůležitějšího.

I toto zastupitelstvo jsme museli celé absolvovat v rouškách, a také chybělo hlasovací zařízení, takže jsme pěkně postaru mávali rukama a skrutátoři počítali, což, po drobných zádrhelích v počátcích, nakonec fungovalo docela dobře. Mohli jsme se tedy pustit do práce.

Domov pro osoby se zdravotním postižením MIKASA z.s.

Hned třetím bodem bylo projednávání petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním postižením MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích.

Výstavbu tohoto domova podporujeme, protože chápeme obtížnou situaci, jak samotných klientů plánovaného domova, tak jejich rodičů. Dlouhodobě také sledujeme výbornou práci organizace MIKASA z.s. v našem obvodu a v městě.

Rozumíme však také obavám občanů, kteří proti výstavbě protestují a proto je pro nás důležité, aby domov, jehož výstavba jistě přinese nějaké obtíže, byla pro občany bydlící v jeho okolí nakonec přínosná. Nový domov tak například přinese i rozšíření parkovací plochy pro obyvatele okolních domů.

V bouřlivé debatě jsme podporu domovu vyjádřili pouze my Piráti, ostatní opoziční strany se k projektu vyjadřovaly spíše negativně a koaliční se nevyjadřovaly vůbec.

Tuto problematiku pečlivě sledujeme a kromě našeho týmu zde na Jihu se zapojili i naši zástupci na Magistrátu města Ostravy, hlavně náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. I s naší podporou tak byla schválena odpověď na zmiňovanou petici.

Schválení 150 milionů korun na modernizaci a opravu bytového fondu

Bytový fond ve správě městského obvodu Ostrava-Jih je poměrně zanedbaný a nutně potřebuje revitalizaci. I vzhledem k současné tragické situaci s pandemií viru COVID-19 je potřeba získat úvěr, který by tuto revitalizaci zafinancoval. Počítá se i s možným výpadkem příjmů a nižším rozpočtem. Schválení úvěru jsme pochopitelně podpořili.

Schválení žádosti na přijetí úvěru 30 milionů korun na předfinancování dotačních projektů

Toto je poměrně standardní operace, kdy je potřeba zafinancovat projekty, na které jsou schválené dotace. Mezi těmito projekty najdeme:

  • rozvoj výuky fyziky v ZŠ na Jihu,
  • modernizaci výuky jazyků v ZŠ na Jihu,
  • rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ na Jihu,
  • podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Žádost jsme pochopitelně podpořili, navíc tak plníme i náš vlastní program, který například retenční nádrže na vodu zahrnuje.

Strategický plán

Samozřejmě ani tentokrát jsme se, ústy Gabky Macečkové, nezapomněli zeptat na strategický plán. Místostarosta Dohnal uvedl, že situace pokročila, hlavně díky zrušení zakázky a realizací vlastními silami. Údajně probíhá sběr dat a základní dokument by měl být hotový v říjnu, následně diskutován i s opozicí a občany. Projednávat by se měl v březnu 2021 a definitivně hotovo by mělo být v dubnu.

Bohužel, podle nás je příprava strategického plánu zdlouhavá a nemáme z toho úplně dobrý pocit. Ke strategickému plánu se každopádně vrátíme v samostatném článku.

Vodíkové město

Petra Kopečného zajímalo Vodíkové město, které plánuje Jan Světlík místo haldy Hrabůvka. Zastáváme totiž názor, že bychom raději více zeleně. Podle místostarosty Dohnala se jedná o vizi v horizontu 20 – 30 let a láká ho představa takového inovačního centra. Obvod však na projektu zatím nijak nespolupracuje. Pavlínu Nováčkovou zajímalo, zda to přinese pracovní místa pro občany Jihu a také zda bude možné rozšířit sem odpočinkovou zónu, protože Bělský les již přestává postačovat. Starosta Bednář přislíbil, že bude případná jednání směřovat i tímto směrem.

Sousoší „Komunisté“

Pavlína Nováčková, naše expertka na kulturu, se ptala místostarosty Dohnala na sousoší „Komunisté“, zda dojde k revitalizaci této lokality, nebo zda je v záměru toto umělecké dílo zdemolovat. Místostarosta by dle svých slov dílo rád zdemoloval, ale není zde podpora. Další osud se tedy řeší s MAPPA a je zde záměr pozemek pod sochou prodat. To nám rozhodně nepřipadá jako nejvhodnější řešení, protože bychom raději viděli, aby toto místo sloužilo našim občanům k odpočinku, například jako park. Řeší se také odstranění podstavce a oprava samotné sochy.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

10. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 10. 9. 2020.

Tak zase příště 😀.