Předvánoční zasedání zastupitelstva provázela hlavně debata o rozpočtu

Rozpočet obvodu patří mezi nejdůležitější dokumenty, které zastupitelé schvalují. Rozpočet totiž určuje, jakým směrem se vydá hospodaření obvodu v dalším roce. Přestože nyní leží další krok na bedrech sněmovny, tedy spíše na naší vládě, a tedy není jasné, s jakými financemi bude skutečně obvod hospodařit, řešili jsme rozpočet dopodrobna.

Ve stadiu zpracování, v jakém jsme ho, dostali, bohužel spoustu věcí nešlo vyčíst a nezbylo než se doptávat. Opakované žádosti o podklady v excelu jsou ignorovány a způsob zpracování rozpočtu je pro orientaci velmi nepraktický. Aby však další zasedání probíhalo plynuleji, budeme navrhovat samostatnou debatu k rozpočtu před zasedáním zastupitelstva, kde na diskuze bude větší prostor a bude dodán potřebný kontext. Nicméně většina radních byla dobře připravena a rozpočet svých gescí znala, u odboru dopravy a komunálních služeb jsme pochválili i podrobnější členění rozpočtu, který víc řekl, kam peníze půjdou. Řeč byla např. o následujícím:

 • Zjistili jsme, že zimní údržba bude v r. 2021 kvůli zajištění dispečinku dražší.
 • Pochválili jsme navýšení financí na provoz senior expressu,
 • Parkovací domy se budou opravovat, pokud budou přebytky hospodaření z roku 2020.
 • Mrzí nás, že z rozpočtu obvodu zmizely peníze na opravy a renovace uměleckých děl. Péče o kulturní dědictví je povinnost obcí. Na Jihu však k umění vztah nemají, jak dokazuje i poslední zkáza dekorativní zdi Pavla Hanzelky (zde).
 • Kritizovali jsme navýšení rozpočtu odboru vztahů s veřejností, jelikož se domníváme, že rozpočet budou zbytečně navyšovat zakázky zadávané jiným firmám, místo aby je realizovala vlastní organizace KZOJ
 • Pozastavili jsme se nad financemi na protidrogový vlak. Jak vnímají Piráti v našem kraji tuto aktivitu, se dočtete zde.
 • U investic jsme se dotazovali, které rada realizovat nebude, když nebudou finance z rozpočtového určení daní; na tuto otázku jsme ale uspokojivou odpověď nedostali.
 • Dále jsme podotkli, že u mnoha investic není zřejmé, o co se vlastně jedná, a chybí popis, a? že pro příští rok by bylo vhodné dodat alespoň mapu, kde se daná investice chystá. Pokud totiž dostane zastupitel na stůl pouze označení investice Rekonstrukce komunikace Mitušova 8-16, tak moc nemá o čem diskutovat, když si pod daným souslovím můžeme představit cokoliv.

Dále jsme debatovali o prodeji budovy zrušené školy Mitušova 8. O koupi objektu projevila zájem společnost Arcada NeuroMedical Center, s. r. o. – neurorehabilitační centrum pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu, vývojové opoždění, traumatické poranění mozku, postižení mozku při nedostatku kyslíku, následné stavy po meningitidě a encefalitidě. Jako Piráti tento záměr vítáme, protože sociální a zdravotnické služby pro tyto skupiny obyvatel jsou stále nedostatkové. Nicméně stále jde o prodej obecního majetku, takže vedle ocenění, že budova dostane smysluplné využití, jsme řešili i následující:

 • Odkud Arcada vezme finance na koupi nemovitosti a rekonstrukci. Bylo slíbeno, že před schválením prodeje budeme s financováním seznámeni. Nechceme, aby nám zůstal na Jihu další privatizovaný pohrobek á la Odra.
 • Vyslovili jsme požadavek na zákaz zcizení alespoň na deset let a garance provozování sociální a zdravotnické služby.
 • Zmínili jsme umístění uměleckého díla Narůstání Vladislava Gajdy, o němž v podkladech nikde nepadlo ani slovo, a požádali jsme, aby do doby koupě nemovitosti bylo vyřešeno, kdo nakonec bude mít dílo v majetku. Přikláníme se k tomu, aby majitelem zůstal obvod.
 • Před prodejem chceme vidět vizualizaci Václava Hlaváčka a Studia Acht, kteří mají připravit návrh přestavby. Na stavbě je totiž důležitá její pavilonová struktura a propojení pavilonů koridory. Pavilonová skladba zajišťuje průhledy z okolí dovnitř areálu a zároveň to umožňuje začlenění zeleně přímo do urbanismu školy. Podle nás by jistě nebylo dobré, kdyby se tyto prostory přeměnily např. v parkoviště, byť je jasné, že někde parkování bude muset být zajištěno. Studio Acht má zajímavé návrhy i realizace, doufejme, že pohled na novou podobu budovy nebude tak tristní jako přestavba Husova sboru v Ostravě-Vítkovicích.

Vyjádřili jsme kladné stanovisko k prodeji pozemku se zastávkou na ul. Rudná pod podmínkou, že s MMO bude dojednána vhodná náhrada, kterou kupující zaplatí. Navrhovali jsme konzolový přístřešek, protože klasický skleněný se do místa kvůli malé šířce chodníku nevejde. Starosta Bednář se chtěl starosti zbavit a sdělil, že na magistrátu má věc dojednat náš Petr, tak jsme mu odvětili, že přeci jen on to má na radu města trochu blíž, když je radní, a že by to snad mohl zajistit.

Připomínkovali jsme Zásady participativního rozpočtu, pochválili lepší marketing (jen ta gramatika v textech videí, ach ouvej) a prosadili do zásad variantu on-line setkání, pokud nebude možné ho uskutečnit fyzicky.

V bodu různé jsme opět otevřeli naše oblíbené téma, strategický plán (SP). Poukázali jsme, že je dobře, že se po dvou letech už konečně něco děje, byť je zatím výsledek tristní. Zkritizovali jsme zadávací podmínky poptávkového řízení a nedostatečnou analýzu v oblasti sociálních služeb nebo dopravě a navrhli, že by další část SP měla být projednána s dalšími zastupiteli, protože radní přece chtějí, ať se SP realizuje navzdory tomu, kdo aktuálně bude stát u radního kormidla. Pavlína ocenila, že po kritice, že chybí analýza kulturní infrastruktury, ji zhotovitelé plánují dopracovat. Každopádně se stále obáváme, že strategický plán v aktuálně připravované podobě nebude nic než brožurka na poličku za téměř půl milionu korun.

Na začátku zasedání jsme navrhovali jako bod jednání vyvěšení tibetské vlajky. Bohužel, bod ostatní zastupitelé ani neschválili zařadit na program zasedání. Další zasedání se uskuteční 11. 3. 2020. Ale kdoví, možná kolegy zastupitele uvidíme ještě dříve. Podle toho, jak dopadne ten rozpočet…

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

11. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 14. 12. 2020.