Pirátský názor: Jižní listy – Prosinec 2020

Vánoční a novoroční čas je spojen s hodnocením uplynulého roku a zároveň přáními do roku nového. Co se podle Vás v našem obvodu během roku 2020 povedlo, co Vám udělalo radost, na co rádi vzpomínáte? A co byste si pro náš obvod přáli v roce následujícím?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Oceňujeme, že pandemii koronaviru město i vedení na Jihu zvládlo v obou vlnách, ať už v pomoci seniorům, podnikatelům, informováním veřejnosti, či sháněním dezinfekce a pomůcek. Situace také ukázala sílu spolupráce, proto vybíráme akce, které u nás uskutečnilo město Ostrava. Ul. Moravská se po letech dočká nové kanalizace i povrchu. Rozšířil se počet stanovišť sdílených kol. Cyklistům poslouží cyklostezka spojující Dubinu se Starou Bělou. U Kotvy probíhá rekonstrukce nástupišť zastávky v obou směrech, křižovatky ul. Čujkovova – Výškovická a budování cyklostezky směrem ke kinu Luna a ul. Proskovické. Vznikly travnaté pásy v kolejišti na ul. Dr. Martínka. Skvělé je Fajne školní bistro. Do nového roku by měl obvod vstupovat s promyšlenými investicemi a péčí o potřebné.

Zdroj: Jižní listy – Prosinec 2020