Na ježky myslí radnice díky Pirátům z Jihu i letos

Cedule

Na ul. Pavlovově, Aviatiků a Srbské se aktuálně nacházejí 3 cedule, které popisující přínos hromádky listí pro zimování ježků. Předchozí dva roky umisťovali Piráti tyto informační panely po svolení radnice sami, letos už se iniciativy chopil obvod a přijal ji za vlastní. Proč je tak důležité o těchto zvířatech nejen mluvit, ale také se o ně starat?

Obecný úvod

Počet ježků celosvětově klesá. V místech, kde se vyskytují, dochází dlouhodobě k přeměně jejich přirozeného prostředí na zemědělskou krajinu. Živým tvorům obecně tak mizí místa, kde se mohou nejen schovat, ale i obstarat potravu. Neprostupné ploty mezi jednotlivými pozemky je nutí cestovat za potravou i úkrytem kilometry daleko, čímž se vystavují nebezpečí překonávání silnic, rybníků, pastí a jiných nástrah[1]Rozmarýna: Ježek na zahradě – jak mu pomoci se zabydlet?https://www.casopis-rozmaryna.cz/jezek-na-zahrade-jak-mu-pomoci-se-zabydlet/.

Ztráta přirozeného ekosystému tak nutí zvířata stahovat se do lidských sídel a hledat v nich svůj životní prostor. To je ovšem spojeno s enormním nebezpečím, které pro ně znamenají auta a motocykly, pod jejichž koly často hynou, případně pokrytí chodníků, cest či náměstí asfaltem, betonem nebo dlažbou. Tyto umělé plochy jim totiž znemožňují přístup ke hmyzu, který je důležitou složkou jejich potravy.

Ke snižování jejich populace přispívá i používání umělých hnojiv člověkem.

Ježci ve městě

Města a městské obvody a části mají k dispozici širokou škálu nástrojů, jak živočichům pomoci. Na ježcích si uveďme několik příkladů.

  • Pro odpočinek a zimní spánek nechávat ve městě hromádky listí, nelikvidovat keře.
  • Při plánování projektů uvažovat tak, aby nebyla ztížena jejich mobilita a prostupnost území a tím si mohli (např. v obnovovaných parcích) najít bezpečný úkryt.
  • Potřebují přístup k vodě, je tedy nutné hledat přirozené cesty, jak ji ve městě udržet.
  • Při kosení trávy, sběru listí, kácení a jiné práci se zelení zkontrolovat, zda se v takto upravovaném prostoru nenacházejí; zranění z techniky je pro ně velmi nebezpečné hlavně na podzim, kdy se ukládají k zimnímu spánku.
  • Pečlivě uklízet prostranství od nepořádku, aby se o pohozený odpadek neporanili.

A co pro jejich blaho můžeme dělat my, lidé?

  • Pokud máme zahradu, umožnit jim na ni příchod a i odchod.
  • Zabránit konfrontaci s domácími mazlíčky.
  • Nechávat jim na vhodném místě misku s vodou nebo potravou.
  • Zbavovat veřejné prostranství odpadků (viz výše).
  • Domů si brát ježka jen v nejnutnějších případech, vždy je lepší poradit se s některou ze záchranných stanic[2]Pro Ostravu je nejblíže Dům přírody Poodří v Bartošovicích – https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-poodri/.

Jak se můžeme nejlépe postarat o nalezeného ježka je výborně popsáno zde.

Pro zájemce o detailnější informace o ježcích je k dispozici Metodika Svazu ochránců přírody č. 33 – Ježci od Zuzany Pokorné.

Ježci v kultuře

Bývají motivem na oblečení, nádobí, dekoracích, hračkách i špercích. Mají své místo ve vzdělávání i obecné kultuře. Připojujeme pár příkladů z literatury:

Italský veterinář veterinář Massimo Vacchetta se stal jejich zachráncem a o tomto svém poslání vydal dvě knihy: 25 gramů štěstí a Srdce pro ježky. Pro děti je určena např. kniha Mlsný ježek Toník nebo Ježek Pospíchálek a želva Loudalka.

V animované tvorbě je jedním z přátel našeho milovaného krtečka (třeba v příběhu Krtek a ježek). Je také hrdinou kritiky nepříliš dobře přijímaného filmu Ježek sonic.

Další tipy najdete zde.

Ježci si svou pozornost opravdu zaslouží. Co pro ně tedy uděláme příští rok?

Reference

Reference
1 Rozmarýna: Ježek na zahradě – jak mu pomoci se zabydlet?https://www.casopis-rozmaryna.cz/jezek-na-zahrade-jak-mu-pomoci-se-zabydlet/
2 Pro Ostravu je nejblíže Dům přírody Poodří v Bartošovicích – https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-poodri/