Rozvoj obvodu na Jihu není prioritou radnice

O tom jsme měli znovu šanci se přesvědčit pár dní před zasedáním zastupitelstva i přímo na něm. Konalo se 25. 11. 2020, přičemž zastupitelé byli do sálu doslova „nahnáni“, a to i přes stále omílaná vládní opatření pro zamezení šíření viru COVID-19. Hlavním bodem zasedání bylo schválení studie projektu Regenerace sídliště Zábřeh pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic.

Radnice aktuálně realizuje projekt Zeleň za Lunou. Zde po mnoha peripetiích, změnách původního záměru a vypořádáváním se z problémy technického rázu (např. řešením zasakování vody) od letošního října vzniká aktivně-odpočinková zóna s in-line dráhou, parkourem či posezením[1]Více například zde: Prostranství za Kinem Luna výrazně prokouknehttps://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/prostranstvi-za-kinem-luna-vyrazne-prokoukne.

Na jeho financování je možné získat finanční prostředky ze SFPI[2]Státní fond podpory investic: Regenerace sídlišťhttps://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/. Podmínkou pro podání žádosti je zasazení investice do širšího územního celku a schválení studie zastupitelstvem. Důležitou roli přitom hraje také datum podání, neboť při v hodnocení žádostí se přičítají body navíc těm s dřívějším dnem. Letos byl program vyhlášen dne 15. října.

Radnice už na jaře věděla, že dotační titul bude na podzim vypsán. Mohla tak předpokládat znění podmínek, protože ty se při každém vyhlášení výzvy příliš neliší. Ač dle svých slov začala konat již v červenci, zakázka zpracovateli studie byla dle registru smluv[3]Registr smluv: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih – O/2120/2020/OSR – Revitalizace sídliště Zábřehhttps://smlouvy.gov.cz/smlouva/14050588 zadána až 7. 10. 2020 s datem dokončení 31. 10. 2020. V tak krátkém časovém období není v silách nikoho odevzdat ani kvalitní referát, natož urbanistickou studii.

Argumentace místostarosty Jana Dohnala, že nemohla (radnice) konat dříve, je absolutně lichá, neboť obvod Moravská Ostrava a Přívoz má celý proces podchycený a projekty chystá „do zásoby“, tudíž ani letos nemuseli na poslední chvíli nic kvapem dohánět. Na tuto skutečnost přítomné upozornil Ondřej Netočný, stejně jako na rizika vyplývající z prezenčního scházení se ve stále aktuální době covidové.

Nicméně je evidentní, že koalici o kvalitu urbanismu nejde – ostatně našemu klubu bylo již několikrát na jednáních řečeno, že studie se dělá jen pro formu, tedy k získání peněz, přičemž je zbytečné dělat rozvojové a urbanistické projekty, na které se je nemusí podařit sehnat.

Je nutné zmínit, že se Piráti v tomto ohledu opravdu snažili studii pomoci a ve dvou várkách předali Odboru strategického rozvoje celkem 4 strany základních připomínek, přičemž další vznesli přímo na zasedání.

Zastupitelstvu byl totiž předložen paskvil, který vzbuzuje řadu pochybností o tom, zda kompetentní osoby znají význam slova, co je to rozvoj. To byla ostatně hlavní náplň argumentačního ping-pongu mezi Pavlínou Nováčkovou a panem místostarostou Dohnalem.

Během něj zmínila mnohé nedostatky studie. Pojďme se na ty řečené i nevyřčené podívat blíže.

Etapy uvedené ve studii:

I. ETAPA – PŘEDPROSTOR KINA LUNA

II. ETAPA – ZELEŇ ZA LUNOU

III. ETAPA – KOSTEL – PŘEDPROSTOR (3a), KOTVA – PŘEDPROSTOR (3b)

IV. ETAPA – ZASTÁVKY KOTVA

V. ETAPA – KŘIŽOVATKA VÝŠKOVICKÁ x ČUJKOVOVA x VOLGOGRADSKÁ

VI. ETAPA – ZÁMĚR (VÝŠKOVICKÁ – ZÁBŘEH VODÁRNA)

A, B, C – ZREVITALIZOVANÉ ÚZEMÍ

Už samotný název studie Regenerace sídliště Zábřeh je chybný: když už, tak mělo být použito pojmenování Regenerace sídliště Nový Zábřeh, ne zahrnout do názvu celý obvod, protože starého Zábřehu se úprava vůbec netýká. Maximálně správné by pak bylo označení Rozvoj koridorové obchodní ulice Výškovická a přilehlých rekreačních ploch. Nikde ve studii se komplexně neřeší například bydlení a revitalizace prostorů mezi domy, pouze se vykazují data o počtu obyvatel a bydlení, případně informace o parkování.

Trefou do černého proti urbanistickému smýšlení je označení budovy řetězce Billa jako revitalizované území. Ve zdrojích je dohledatelné, že tento zásah je stavebně nevhodný. Citujeme z webu Panelaci.cz, na který se zpracovatelé studie odkazují při popisu lokality: „Druhá a třetí čtvrť se výrazně proměnily zateplováním panelových domů, převážně bez architektonického názoru a kvalitního provedení. Některé úpravy jsou vyloženě ničivé. Platí to například o vestavbě supermarketu do atria kina Luna, neboť tím zanikl sice zchátralý a nevyužívaný, avšak obnovy schopný veřejný prostor[4]Panelaci.cz: Zábřehhttp://panelaci.cz/map/#/detail/124.“

Je dosud nezodpovězenou otázkou, zda peníze získané poškozením atria a následně použité na obnovu kina doprovázené zničením několika zajímavých architektonických prvků jsou tím, co tento prostor opravdu potřeboval.

Naprostým úletem je pak násilné zakomponování etapy VI. do studie. Tento úlet počítá s jakousi regenerací zeleně a dodáním. Její hranice ovšem nedávají téměř žádný smysl. U Gymnázia Volgogradská kraj totiž uvažuje o stavbě tělocvičny, s čímž souvisí i změny v parkování a frekvence pohybu aut. První verze projektu dvou tělocvičen, od které se naštěstí nakonec upustilo, dokonce vůbec neřešila možné problémy s průjezdností a parkováním v této části Výškovické ulice. Koncepce statické dopravy v okrsku Volgogradská v době svého vzniku tedy nepočítala ani s možnou stavbou tohoto zařízení, ani s úpravou křižovatky nebo bikesharingem. Uvádění neaktuálních dat či záměrů by pro tuto studii mohlo být důsledku kontraproduktivní.

Podmínkou dotačního titulu bylo jeho projednávání s veřejností. O něčem takovém se ale nedá vůbec mluvit. Považovat za její zapojení, participaci a následné projednání vydání tiskových zpráv, případně natočení reportáží, není ani v jednom případě oslím můstkem, ale sloním mostem.

V první verzi studie dokonce obvod pozapomněl architektonické kanceláři sdělit skutečnost, že v realizaci záměru Zeleň za Lunou, kvůli kterému vytvořena, nejsou venkovní učebny pro školy, pouze ve studii projektu Zeleň za Lunou. Tato hrubá chyba byla odstraněna až v její další verzi. Ani ta poslední se ovšem neobešla bez chyby. Není v ní totiž zmíněn projekt parkouru, jak uvádí studie, ale workoutu, což jsou dvě různá sportovní zařízení s poměrně odlišným zaměřením.

Na náš popud byla podrobněji rozpracována i pasáž o fotbalovém hřišti FC Ostrava-Jih, jenž realizoval akci díky dotacím obvodu a města[5]Byly doplněny fotografie z realizace a částka za investici..

Nejednotné názvosloví, gramatické chyby, chybějící informace o cenách i záměrech a matoucí styl psaní textů jsou už jen pověstnou třešinkou na tomto nepodařeném a dosti připáleném dortu.

Pavlína rovněž poukázala na skvělou práci Poruby, která zpracovala Koncepční strategickou studii I. stavebního obvodu městského obvodu Poruba. V něm je jednak detailně analyzováno celé území, ale také zjištěny konkrétní potřeby. Dle této studie jsou aktuálně tvořeny jednotlivé projekty jednoznačně směřující k rozvoji a prospěchu Poruby jako celku.

Jak však známe „plánování a koncepční práci“ na Jihu, bude se znovu každý projekt realizovaný zdejší radnicí několikrát předělávat a chaoticky doplňovat. Pro dovršení zmatků/netransparentnosti se zajisté dočkáme i zásahů během realizace a i kolaudace. Vše uvedené je totiž místním oblíbeným sportem.

Možná by kompetentním osobám neuškodilo, chtějí-li situaci v Novém Zábřehu skutečně pochopit, přečíst si novou knihu Martina Strakoše Ostravská sídliště.

Stará i schválená verze studie je dostupná na webu úřadu městského obvodu Ostrava-Jih zde.

Je na pováženou, proč takovou zakázku na zpracování studie (či spíše nesourodého slepence) Ateliér 38 přijal, neboť jeho práce vykazuje dlouhodobě známky vysoké kvality, což dokazuje i plánovaná rekonstrukce podchodu Dřevoprodej[6]Stavby v MS kraji: Podchod u zastávky Dřevoprodejhttps://www.msstavby.cz/podchod-u-zastavky-drevoprodej-03-04-2019/.

Ve studii nesouhlasíme například s plánovanou úpravou Kotvy a prostorem před kostelem sv. Ducha. Obojí by mohlo být součástí architektonické soutěže za podpory města, kterou ovšem Jih odmítl kvůli domnělé zdlouhavosti a nákladnosti.

Materiál jsme schválili jen kvůli možnosti dosáhnout na finance na projekt Zeleň za Lunou. Se studií jako celkem nesouhlasíme a některé ze záměrů či realizací jsou nám silně proti srsti. Takto práce na Odboru strategického rozvoje nevypadat nemůže. Externí financování je sice fajn, ale zůstává otázkou, zda je vždy na místě.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu. Diskuze ke studii začíná od 34. minuty.

1. mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 25. 11. 2020.

Reference

Reference
1 Více například zde: Prostranství za Kinem Luna výrazně prokouknehttps://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/prostranstvi-za-kinem-luna-vyrazne-prokoukne
2 Státní fond podpory investic: Regenerace sídlišťhttps://sfpi.cz/program-regenerace-sidlist/
3 Registr smluv: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih – O/2120/2020/OSR – Revitalizace sídliště Zábřehhttps://smlouvy.gov.cz/smlouva/14050588
4 Panelaci.cz: Zábřehhttp://panelaci.cz/map/#/detail/124
5 Byly doplněny fotografie z realizace a částka za investici.
6 Stavby v MS kraji: Podchod u zastávky Dřevoprodejhttps://www.msstavby.cz/podchod-u-zastavky-drevoprodej-03-04-2019/