Přísně tajné informace

Tak by se s nadsázkou daly označit materiály pro jednání Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Jinak si nedovedeme představit, proč vedení obvodu opakovaně odmítá poskytovat tyto materiály automaticky našim opozičním zastupitelům.

Opozičním zastupitelům proto nezbývá, než si po každém jednání rady informace v materiálech jednotlivě vyžádat a nechat si je zasílat elektronicky. Právo na to mají, jen je to trochu na dlouhé lokty.

Pirátka Pavlína Nováčková znova starostu Martina Bednáře mailem vyzvala ke konstruktivnější spolupráci koalice s opozicí, jako už mnohokrát předtím. Odpovědi se zatím nedočkala a nejspíš k této záležitosti ani nedočká.

„Ještě se dá pochopit, že materiály rada obvodu nechce dávat předem. Byť jsou města v republice, kdy jsou anonymizované materiály dostupné on-line široké veřejnosti ještě před schválením usnesení, různé důvody (i výmluvy) akceptujeme. Nevydávat automaticky materiály rady po schválení usnesení ale považujeme za naprosto zbytečně hozený klacek pod nohy, který nemá žádné legislativní ani lidské opodstatnění a je to postoj NE pouze apriori,“ uvádí mimo jiné ve svém dopise starostovi Pavlína Nováčková.