Kulturní zařízení Ostrava-Jih kráčí vstříc lepším zítřkům

Na základě konkurzního řízení se jí stala Ing. Michaela Mahrová, do vedení příspěvkové organizace ji tento týden jmenovala rada nejlidnatějšího městského obvodu.

Ve výběrové komisi zasedla i naše zastupitelka Pavlína Nováčková, která se dlouhodobě pohybuje v kultuře, zná prostředí úřadů a sleduje činnost kulturních zařízení v nejlidnatější obvodu Ostravy.

„Paní ředitelce přeji ve funkci neotřelé nápady, invenci i skvělý kolektiv. Našemu týmu na Jihu záleží na tom, aby organizaci vedl svědomitý a rozhodný člověk, který jí vtiskne nezaměnitelnou identitu. Včetně spolupráce s dalšími organizacemi mě potěší, když KZOJ získá vlastní tvář a nebude „malým Akordem“, jak mi to aktuálně poněkud připadá. Za možnost stát na počátku této cesty děkuji speciálně paní místostarostce Dagmar Hrabovské z hnutí Ostravak,“

Pavlína dále popisuje, jak probíhal výběr nové šéfky kulturního zařízení jejíma očima

„Svou úlohu zastupitelky vnímám zodpovědně, takže stejně jako uchazeči, i já jsem si udělala přípravu. Zároveň jsem předem neobdržela žádnou metodiku či postup pro výběrové řízení, takže jsem byla vlastně hozena do vody. Podle mě je ale důležité hlavně vědět, koho obvod chce, v čemž já jsem měla jasno.

Prošla jsem si nutnou legislativu včetně judikátu (ať už k zákonu o obcích, k rozpočtovým pravidlům, finanční kontrole nebo různým metodikám upravujícím vztah zřizovatele a organizace), výroční zprávu KZOJ za rok 2019 a skrz naskrz prošla webové stránky organizace. Pečlivě jsem si prošla životopisy a koncepce jednotlivých uchazečů.

Sestavila jsem si tabulku s hodnotícími kritérii a stupnici, kterou jsem pak na výběrovce používala. Stejně tak jsem si ke každému uchazeči připravila sadu otázek.

Za sebe si troufám tedy říct, že výběrové řízení proběhlo transparentně a pečlivě a snad jsem k tomu i trochu přispěla. Doufám, že pod novým vedením organizace bude jen vzkvétat!“