Volby Ostrava-Jih 2022: Arnošt Žídek – Školství

Arnošt Žídek

Protože mi není jedno, kde žiji, přidal jsem se k Pirátům a letos kandiduji ve volbách. Chtěl bych pro náš obvod udělat tyto 4 věci.

Dobrý ředitel dělá dobrou školu

Školy na Jihu musí vést pedagogičtí lídři dlouhodobou a koncepční prací. Proto prosazujeme transparentní a apolitický výběr ředitelů, nikoli místa pro politické trafiky.

Chceme aktivní rodiče

Budeme podporovat aktivní rodiče ve školských radách. Škola je komunitní centrum, kde má spolupracovat městský obvod, učitelé a rodiče. Budeme podporovat také alternativní formy vzdělávání.

Snížíme administrativu

Méně administrativy znamená, že ředitelé a učitelé se budou moci více věnovat kvalitě výuky. A ta je přece na prvním místě.

Podpoříme školské poradenské pracoviště

Je nezbytné, aby ve školách pracovali nejen učitelé, ale i školní psychologové, speciální a sociální pedagogové. Budeme hledat další prostředky nejen pro tyto pozice, ale také podporu nadaných dětí i dětí ze sociálně nepodnětného prostředí.

Arnoštův leták ke stažení: PDF

Naše čtyři priority pro Ostravu-Jih: PDF