Pirátský názor: Jižní listy – Září 2021

Jaké máte zkušenosti, respektive jak vnímáte spolupráci mezi poslanci a komunálními politiky? Cítíte v tomto směru dostatečnou provázanost a podporu, nebo máte pocit, že je pole působnosti z pozice zastupitele/zastupitelky omezené? Co by se v tomto ohledu mělo zlepšit?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Ke svým pirátským poslancům máme blízko, proto i problémy, které řešíme, nejsou vždy jen lokálním problémem, ale i inspirací pro programové body, předmětem diskusí v pirátských expertních týmech nebo interpelacích na členy vlády. Jsme zvyklí pracovat týmově a je pro nás důležitá provázanost všech pater politiky. Nejspíš je tento styl práce daný i tím, že strana rostla postupně, jak programově, tak hlavně lidsky.

Je nutno říct, že naši poslanci naslouchají nejen svým členům, ale rádi podpoří i dobrý návrh kolegy z jiného politického uskupení, pakliže je v souladu s naším programem. Opačně to funguje už hůře. Je třeba změnit politický diskurz, který je hlavně před volbami nastaven na boj o moc než o službu lidem. Okopávání kotníků a dezinformace státu neprospívají.

Zdroj: Jižní listy – Září 2021