Sbohem a šáteček: poslední zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018-2022

Poslední plavba ve vodách jižanského zastupitelstva 8. září 2022 byla poklidná. Přesto se však našlo pár momentů, které stojí za zmínku.

Změny v zastupitelských řadách

Volby do zastupitelstev obcí jsou často i ve znamení politických a lokálních migrací a nevyhnuly se ani Jihu. Zastupitelce Elišce Úlehlové z LEČA o půlnoci toho dne vypršel mandát, protože kandiduje za stejný subjekt na Slezské Ostravě. Posíláme pirátským kolegům ze Slezské hodně sil. Zastupitel Leo Luzar za KSČM rezignoval na funkci, protože se bude ucházet o mandát senátora za volební okrsek Nový Jičín. A toto nejsou jediné zajímavé případy z přípravy na letošní volby.

Projednávané body

Ale jedeme dále. Při projednávání bodu s názvem Návrh rozpočtových opatření č. 6Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022 nás zaujalo, že některé zakázky byly třikrát dražší než byl předpoklad. Ptali jsme se na příčinu – zdali nebyly aktualizovány rozpočty při vyhlašování zakázek, nebo přišly až tak drahé cenové nabídky vítězů zakázek. Odpovědí starosty bylo, že zadávají schválně neaktuální rozpočty, aby donutili dodavatele stlačit cenu. Na jednu stranu pochopitelné, na druhou takové vysoké nárůsty nejsou dobré pro dlouhodobé plánování, které by mělo být co nejméně ovlivněno podobnými „překvapeními“ a nepovažujeme je tedy za rozumný způsob práce s rozpočtem.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků. Vedení radnice prý přišlo několik žádostí a považují pozemek za zbytný. Zkoušejí tedy, kdo by jej mohl chtít koupit a za kolik, proto předložilo záměr prodeje. Taková taktika není v tomto případě ale opodstatněná. Ačkoliv se záměr vyhlašuje jako neadresný, tj, nejedná se o záměr prodat vybranému zájemci, nabídky, které celé kolečko spustily, neodpovídaly ani jedna tomu, co na místě primárně určoval územní plán – tedy bydlení v rodinných domech. Z tohoto důvodu i kvůli tomu, že vedení radnice nerespektovalo doporučení majetkové a dopravní komise, jsme záměr nepodpořili.

Petice proti pronájmu části pozemku za účelem vybudování parkovacích míst na ul. Krestova v Ostravě-Hrabůvce je leitmotivem zasedání zastupitelstva už od března. A diskuze se proto rozjela i teď, přestože starosta se ji snažil ještě před zahájením umlčet prohlášením, že projednáváme odpověď na petici, nikoliv samotný problém, který je v kompetenci rady. Je jasné, proč. Protože celá zapeklitá záležitost je pořádný problém, ve kterém radnice plave. Spor o vybudování soukromého parkovacích míst nese všechny znaky špatné komunikace s veřejností a naprostou absencí mediace.

Spor dvou stran, bytového družstva na Krestově 37 a několika soukromníků v zásadě naproti tkví v tom, že si pár lidí chtělo postavit soukromá parkovací stání pod okny bytového družstva, jehož členové s tímto nesouhlasili. Dosáhli toho, že se prodej části parcely neuskutečnil, ale vedení obvodu chce stejně pozemek pronajmout a nechat druhou stranu zde parkování vybudovat.

Co radnice dělá v celém příběhu špatně?

Předně, v momentě, kdy dostala na stůl žádost o prodej pozemku, který sousedí s pozemky někoho jiného, měla kontaktovat dotčené subjekty či osoby, protože v rámci stavebního řízení by stejně zapojeni byli. Takhle se to signatáři petice dozvěděli vlastně oklikou.

Druhým pochybením je, že nesvolala všechny k jednomu stolu, aby se našlo řešení, které bude vyhovovat všem, i kdyby mělo být realizováno v dlouhodobém horizontu. Místo toho s každým řešila celou věc odděleně. Takhle se dobrého výsledku nedá dosáhnout. V této vyhrocené situaci je podle nás řešením aktuálně nic neprodávat ani nepronajímat, ale přesto lokalitu uchopit a zanalyzovat, jak by se zde dala situace vyřešit. Jak to radnice vede teď, vede jen k tomu, že na Krestově roste napětí a antipatie místních.

Problém parkování v dané lokalitě je, to je pravda. I to je další příklad toho, jak moc chybí koncepce dopravy obecně a radnice tak nemá v ruce nástroj, jak podobně zapeklité případy řešit. I tímto se zabýváme v novém volebním programu, bod doprava najdete zde. A i proto byla na zastupitelstvu vzrušená diskuze, které se zúčastnili jak zástupci znesvářených stran, tak zastupitelé.

V diskuzi se Gabka zeptala vedení radnice, zda s DPO komunikuje případné změny jízdních řádů, až skončí nekončící výluky. Zatímco u některých linek nastal návrat k normálu k původním jízdním řádům – ať už tím, že začal školní rok, nebo i tím že byly ukončeny některé opravy, které provoz omezovaly, tak např. u linek 11 a 12 není zřejmé, jak budou po opravách mostů na Plzeňské jezdit. Zároveň požádala o prodloužení přestupního intervalu (Mírové náměstí, pozn.), jelikož jedna minuta je pro maminky s kočárkem, hendikepované a seniory málo. Starosta slíbil, že informaci o výlukách nechá dát na facebookový profil městského obvodu a další návrh Gabky s DPO projedná.

Závěr zastupitelstva ukončovaly jednotlivé politické kluby ústy svých předsedů. Pavlína za Piráty řekla toto:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové, za náš zastupitelský klub bych chtěla poděkovat za společné 4 roky v zastupitelstvu, během nich jsme vedli společně – ať už zde nebo v komisích či jiných jednáních jednání mnoho diskuzí. Ne vždy jsme byli v souladu, na spoustu věcí prostě máme jiný názor. Nicméně myslím, že z každé zkušenosti, dobré i špatné, si člověk může něco odnést a je jen na nás, ať s tím naložíme k prospěchu společnosti i vlastní osobnosti. Chtěla bych popřát všem, kdo to myslí s prací pro náš obvod vážně, aby byli vždy otevřeni diskuzi, hledali řešení společně s ostatními a mysleli na to, že vše, co uděláme nebo neuděláme, má vliv na každodenní chod života našeho obvodu. Přeji nám všem, ať přežijeme předvolební šílenství a hodně štěstí u voleb. Ať už to dopadne jakkoliv, vždy se můžeme snažit udělat pro náš obvod něco dobrého. Nebylo to s vámi zase tak špatné.“

Záznam

18. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 08. 09. 2022.