Koalice se vzdala šance na obnovu prostoru OC ODRA. A možná nebude stát ani Lidl

Čtvrteční (21. 11. 2019) zasedání zastupitelstva přineslo několik zvratů v dlouhodobě se táhnoucí kauze ruiny OC ODRA. Připravili jsme pro vás stručný přehled událostí v tolik zapeklitém případu.

Hruška vs. 3E PROJEKT

Velké překvapení přistálo na stole zastupitelům těsně před zasedáním. Objevil se materiál zpracovaný společností Hruška, spol. s r.o., kde jednatel společnosti uvedl dosud většině zastupitelů (až na kolegy z hnutí LEČO) neznámá fakta o vztahu společností Hruška a 3E PROJEKT. Ukázalo se, že společnost 3E PROJEKT nemůže prodat společnosti Lidl některé pozemky, které měla získat od Hrušky. Před pár lety totiž firmy Hruška a 3E PROJEKT uzavřely smlouvu na prodej pozemků Hrušky. Tyto pozemky potřeboval 3E PROJEKT pro stavbu zamýšleného obchodního centra, které se, jak už víme, nikdy nepostavilo. A tady je první kámen úrazu – ve smlouvách, které radní předložili zastupitelům, se tyto pozemky objevují také. Podle pana tajemníka i místostarosty Dohnala ale spor mezi Hruškou a 3E PROJEKTem a budoucím majitelem pozemků, Lidlem, není věcí městského obvodu a vlastně se nás vůbec netýká, co se v té lokalitě bude dít.

Městský obvod vs. 3E PROJEKT

Jak už bylo řečeno, starosta tvrdil, že 3E PROJEKT nechce pozemky prodat obvodu. Důvod, proč tomu tak je, nesdělil, údajně neví. S 3E PROJEKTem bylo jednáno během posledních několika měsíců několikrát. To je vážně takové tajemství?

Prodej je nicméně jedna věc, ten mohla společnost 3E PROJEKT odmítnout kdykoliv. Co ale v případě předkupního práva? Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného práva předkupního uzavřená mezi městským obvodem a 3E PROJEKTem v r. 2006 uvádí naprosto jasně, že obvod má předkupní právo pro případ prodeje. Zároveň v podkladech pro zasedání zastupitelstva najdeme dopis adresovaný obvodu 3E PROJEKTem ohledně toho, zda chceme předkupní právo uplatnit nebo nikoliv. Dopis uváděl jako přílohu návrh smlouvy. Tu jsme ale jako zastupitelé neviděli. A otázka tedy zní: Mělo vedení obvodu vůbec zájem uplatnit předkupní právo?

Vize společnosti Lidl

Společnost Lidl prezentovala vizi nového obchodu a ukázala vizualizace. Plánuje zde vybudovat prodejnu nové generace. V Ostravě ji najdeme např. na ul. Sjízdá ve Svinově. Ve výměníku uvažují o rekonstrukci prostor k pronájmu o velikosti cca 40 m2 a nezapomínají na zeleň. Zásobování podle nás ale moc dobře vyřešeno nemají – kamiony nejspíš mohou lidem jezdit přímo pod okny.

Bohužel vizualizace a projektovou dokumentaci doručil úřad zastupitelům v den jednání, tedy nebylo moc šancí si vše prostudovat. Když jsme toto řekli nahlas, starosta se skoro urazil. Na to mu p. Mouka z hnutí LEČO odvětil, že pokud do té doby nemělo vedení povědomí, jak prodejna a okolí bude vypadat, tak je zvláštní, že je to nezajímalo. Starosta přiznal, že „něco“ viděli dříve na radě. Je opravdu v pořádku, že radní vědí stále mnohem více, než zastupitelé? Přitom zodpovědnost v rozhodování mají všichni stejnou.

Závěr

Sluší se poděkovat společnosti Lidl, že k celé záležitosti přistoupila profesionálně, její zástupce, p. Jemelka, klidně a věcně vysvětloval záměry, postupy a vize projektu a také pro zastupitele připravila společnost vizualizace. Zástupcům společnosti Hruška se sluší poděkovat za to, že přišli osvětlit situaci a sdělit informace, které radní „zapomněli“ svým zastupitelům říci. Škoda, že také nedorazili zástupci 3E PROJEKTu, možná by do celé záležitosti vnesli jasnější světlo.

Na rozdíl od pana tajemníka a radních obvodu se my domníváme, že jsme jako zastupitelé za veřejný prostor obvodu zodpovědní a pokud to jde, měli bychom se snažit ovlivňovat, co se zde stane. Hlasovali jsme proti navrhovaným usnesením, protože se domníváme, že obvod nevyužil všechny možnosti pozemky získat zpět, přestože peníze v rozpočtu obvodu jsou. Můžeme tedy jen doufat, že veškeré spory budou urovnány, abychom v roce 2022 (podle smluv schválených zastupitelstvem hlasy koalice) nemuseli řešit mnohem větší problémy, než jsou v lokalitě nyní.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

6. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 21. 11. 2019.