Kam kráčíš, jižanská kulturo?

Na Jihu se hledá nový ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Téměř rok byla organizace vedena systémem krizového řízení[1]Původní ředitelka, Renata Valerie Nešporek, byla v prosinci 2019 odvolána radou městského obvodu. Důvodem bylo podle dostupných dokumentů, závěrů rozborů hospodaření a osobních … Continue reading ředitelkou městské společnosti Akord & Poklad Darinou Daňkovou, která ho v mnoha ohledech postavila na nohy a dosud provádí nepříjemnými úskalími chaotického přístupu Vlády ČR v řešení situace kolem koronaviru. Na dvou židlích se však nedá sedět věčně; KZOJ si zaslouží vlastní samostatné vedení. Jaká je vůbec kultura na Jihu, jaká by mohla být a jaký by měl být nový ředitel nebo ředitelka?

Do komunálních voleb jsme šli s programem, který v oblasti kultury akcentoval hlavně zaměření na lokální kulturu a její specifika (program zde). V tomto se náš pohled nemění, docházíme však k poznání, že je celé kultuře na Jihu nutné dát pevný rámec a vytvořit koncepci rozvoje kultury. Kultura, nebo dnes také kreativní průmysl, totiž není jen zábava pro široké spektrum obyvatel, ale také ekonomický faktor, budování komunit, vytváření vazeb k místu, kde žijeme, a v neposlední řadě má kultura i vzdělávací funkci.

Kultura na Jihu neprožívá lehké časy – a není to jen přítomností koronaviru a boje s ním, v níž naše vláda selhává na celé čáře. Je to také neuchopením či spíše nepochopením její role vedením radnice. To není kritika, ony jsou pojmy kultura, kulturní plánování a kreativní průmysl pořád dost abstraktní a nové a radnice, potažmo veřejnost, se s nimi teprve učí pracovat. Na naší radnici navíc aktuálně není odborník na tuto problematiku a gesčně je kultura řešena několika obory a několika politiky, tj. je její fungování velmi roztříštěno.

V obvodu funguje naše příspěvková organizace KZOJ, městská společnost Akord & Poklad, některé akce zadává obvod jako zakázky externě, něco dělá svépomocí, aktivity pořádají různé neziskové organizace a spolky. Nejvíce aktivit „zvenčí“ se dá pozorovat hlavně v oblasti volného času dětí a mládeže. Pomalu se probouzí také občanská a kulturní společnost.

Jsme rádi, že uvažované sloučení KZOJ a společnosti Akord & Poklad se neuskutečnilo a před novým šéfem/šéfkou organizace KZOJ bude stát nelehký úkol, tj. jakou roli v organismu obvodu Ostrava-Jih má hrát. Co by měl/a zhruba o kultuře na Jihu vědět?

Budovy a veřejná prostranství

Budovy

Kulturní program provozuje KZOJ v několika budovách. V Kulturním zařízení K-Trio se odehrávají objednaná divadelní představení, kurzy, cvičení apod. Sál a salonky se pronajímají. Velkým plus a devizou je zde pobočka Knihovny města Ostravy.

Kino Luna jako největší jednosálové kino v Ostravě nabízí velmi dobrý program – vedle filmových hitů zde mají diváci možnost zhlédnout filmové přehlídky italského filmu, promítání v rámci MFF Karlovy Vary či přenosy z Metropolitní opery. Několik let zrekonstruovaný předprostor kina má navazovat atmosféru filmové slávy a červeného koberce, doposud však nebyl využit pro venkovní akci (kromě pirátského dětského dne) a zde umístěná kavárna trpí mnoha neduhy.

Perlou alternativní a klubové scény je Komorní klub (KK), kam během svých turné po střední Evropě zavítá mnoho zahraničních umělců z oblasti jazzu, blues, rocku a dalších proudů. Dramaturgie tohoto klubu je v ostravském kulturním moři výjimečná, protože městské společnosti a příspěvkové organizace klubovou scénu neprovozují (donedávna byl druhým takovým případem Parník). V Komorním klubu rovněž funguje projekt Senior point – místo setkávání, vzdělávání a zábavy pro seniory. Rovněž prostory KK je v plánu pronajímat. Když se opravovala obřadní síň radnice, odehrávaly se zde i svatby.

Veřejná prostranství

Kultura žije nejen mezi čtyřmi stěnami, ale i ve venkovním prostoru. Donedávna se stavěla májka a zpívaly koledy na prostranství za K-Triem, Svatováclavské slavnosti se odehrávaly v okolí zámku a kostela v Zábřehu, letní kino a Slavnosti Jihu patří na bývalé hřiště[2]Město zvažovalo na hřišti vybudovat halu pro míčové sporty. Nakonec se naštěstí našlo vhodnější umístění v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Přestože hala na míčové sporty v … Continue reading NHKG vedle Vodního světa Jih. Farmářské trhy, žel nepříliš vysoké kvality, se pod názvem Slezský rynek konaly na náměstí SNP. Stejně jako rozsvícení vánočního stromu s programem. V minulém roce byla dokončena rekonstrukce předprostoru Železňáku, který obvod nazývá náměstí Ostrava-Jih. Záměr radnice, bohužel ne příliš šťastný, je udělat z prostoru centrální místo dění většiny kulturních akcí, takže se v budoucnu můžeme dočkat velikonočních i vánočních trhů a dalších aktivit. Nedávno navázaná spolupráce se spolkem Elegant zase vnesla svěží závan kultury i do míst méně obvyklých – ať už je to prostor náměstíčka v Jubilejní kolonii nebo parčík Generála Svobody. Oživovat další prostranství je tedy žádoucí, hlavně se zapojením širokého spektra organizátorů. Právě roli toho, kdo propojuje, by mohla splňovat příspěvková organizace KZOJ.

Ale zapomenout rovněž nelze na vycházky s kronikářem Petrem Lexou Přendíkem, o které je velký zájem.

Gastrozařízení KZOJ

Věčná diskuze se vede o tom, co s restaurací v K-Triu. Její etablování mezi hojně navštěvovaná gastrozařízení je obtížné, zdá se však, že pronájmy či zajištění některých kulturních akcí se bez vlastního provozu neobejdou. Teď, v době covidové, provozuje restaurace alespoň výdejní okénko.

U kavárny v kině je řešení složitější. Dlouhodobě zde schází motivovaný a přívětivý personál, což se odráží na chuti návštěvníků se do kavárny vracet. Je taktéž nutné stanovit, zda má kavárna být opravdu kavárnou, cukrárnou nebo lounge barem. Bohužel nešťastné projektování působí, že jako v příjemné kavárně se zde člověk ani nemůže cítit, protože pohoda a konverzace je narušována puštěnými trailery ve vestibulu kina. Kavárna také slouží jako výdejna popcornu, dodatečně instalovaný pult se zmrzlinou se do kavárny, která má evokovat filmařský plac, nehodí atd. Po skončení filmu je návštěvníkům dáváno najevo, že mají odejít. Přitom lounge bar, kde by bylo možné ještě strávit čas po filmu a povídat si, by lidé možná uvítali.

V Komorním klubu je to také složité. Při koncertech toho člověk moc na výběr k pití nemá – navíc vše v plastu nebo láhvi. Čas od času alespoň chlebíček, jinak tyčinky. A po skončení produkce opět lidi nic nedrží, aby v „komoráku“ zůstali. Během koncertu je navíc v baru tma.

Rozpočet

V roce 2019 hospodařila organizace s více než 16 miliony Kč bez investičních nákladů. Velké opravy a výměny byly financovány z rozpočtu zřizovatele, tedy obvodu Ostrava-Jih. Nový šéf/šéfka příspěvkové organizace to nebude mít jednoduché.

Bude se muset poprat s omezeným rozpočtem, protože se škrtá všude a všechno. Zároveň si bude muset ohlídat účetnictví, shánět externí zdroje – péči řádného hospodáře není radno podceňovat, přece jen se hospodaří s veřejnými prostředky. A kdoví, jak to bude s covidem.

Bude muset nasávat nové trendy, aby se kultura na Jihu rozvíjela, sledovat kulturní koncepce a naplňovat ty městské.

Bude muset respektovat lokální specifika, rozvíjet je a implementovat.

Bude muset umět přesvědčit politické vedení, že nastavený kurz je nutné držet a i v kultuře se dá plánovat s hlubším smyslem a na první pohled neviditelným ekonomickým benefitem pro obvod.

Náš obvod je unikátní vysokou hustotou zalidnění na kilometr čtvereční a výraznými panelovými sídlišti. Při plánování kultury je potřeba brát ohled na specifika obvodu, pracovat s nimi a třeba se je pokusit i zvrátit – demografický trend úbytku a stárnutí obyvatelstva, přespávací charakter obvodu (tj. většina lidí za prací dojíždí jinam) apod.

Doba covidová dává zabrat i organizaci. Z finančního hlediska pociťuje organizace i obvod výpadky v příjmech z prodeje lístků na akce, kurzovného, pronájmu a cateringu. Ačkoliv se snaží s problémy vyrovnat (např. on-line promítání kina, provoz restauračního okénka), i kulturní průmysl dostal celorepublikově, lidově řečeno, „na frak“.

Piráti z Jihu kulturu obvodu dlouhodobě sledují a řeší, ať už upozorňováním na specifika konání venkovních akcí, různé investice do veřejného prostoru (viz náměstí Ostrava-Jih), vyhledáváním lokálních umělců, dohledem nad transparentním rozdělováním dotací, tak v neposlední řadě vlastní návštěvou akcí v obvodu. Rovněž jsme několikrát nabídli vedení obvodu pomoc nejen s kulturou, ale i s péčí o umělecká díla, která jsou další součástí kulturního dědictví.

Nejdůležitější je však mít vizi, držet kurz (a kasu) a umět vyjednávat a vysvětlovat ostatním, že to, co se děje, má smysl. Přejeme novému šéfovi/šéfce hlavně hodně štěstí.

Odkazy

Reference

Reference
1 Původní ředitelka, Renata Valerie Nešporek, byla v prosinci 2019 odvolána radou městského obvodu. Důvodem bylo podle dostupných dokumentů, závěrů rozborů hospodaření a osobních rozhovorů pochybení ředitelky v oblasti nakládání s financemi.
2 Město zvažovalo na hřišti vybudovat halu pro míčové sporty. Nakonec se naštěstí našlo vhodnější umístění v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Přestože hala na míčové sporty v Ostravě chybí, lokalizací na bývalé hřiště by obvod přišel o jednu z mála volných vlastních ploch, které v obvodu jsou – https://www.msstavby.cz/hala-pro-micove-sporty-21-05-2020/