Pirátský názor: Jižní listy – Červen 2021

Ostravu trápí hejna přemnožených holubů. Statutární město Ostrava i městské obvody hledají řešení této situace a zjišťují, jakým způsobem by se dala zjednat náprava. Jaké řešení navrhujete vy?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Preferuji zřízení městských holubníků. Slibuji si od toho, že by se nám tímto krokem mohlo podařit dostat pod kontrolu rozmnožování holubů. Odebírání snůšek a jejich vyměňování za sádrové náhrady považuji za humánnější metodu než zplyňování nebo odstřel holubů. Odborný dozor by také umožňoval monitorovat jejich zdravotní stav. Věřím také, že shromažďování holubů na jednom místě by pomohlo k vyšší čistotě ulic. Ostravu v roce 2019 stál odchyt 700 holubů 665 500 Kč. Za stejnou cenu Augsburg zajistil provoz deseti holubníků pro 2000 ptáků. Vidím příležitost i v navázání spolupráce se studenty architektury při navrhování holubníků nebo budoucími přírodovědci. Je však na místě, aby Ostrava k této problematice začala přistupovat koncepčně a k řešení přizvala odborníky.

Zdroj: Jižní listy – Červen 2021