Pirátský názor: Jižní listy – Květen 2021

Městský obvod Ostrava-Jih z pozice zadavatele veřejných zakázek využívá řadu nástrojů a zadávacích postupů daných platnou legislativou a rovněž s důrazem na maximální zajištění transparentnosti a zodpovědné hospodaření s veřejnými financemi. Považujete současné podmínky pro zadávání veřejných zakázek za optimální, nebo byste navrhli nějakou změnu?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Zadávání zakázek na Jihu je na velmi dobré úrovni. Elektronickou komunikaci obvod implementoval o rok dříve, než to bylo nutné, v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nad 500 tis. bez DPH) v otevřeném řízení prostřednictvím profilu zadavatele předstihl metodiky ministerstva pro místní rozvoj o deset let, dynamický nákupní systém na stavební práce zavedl mezi prvními v republice. V tomto ohledu je elektronizace úřadu a podpora veřejného zadávání prakticky bez výtek a oddělení veřejných zakázek naopak zaslouží pochvalu. Jako členka hodnotících komisí s tímto oddělením spolupracuji velmi ráda. Co se soutěží a s jakými podklady, to už je věc druhá a spadá to do kompetencí jiných odborů, kde občas jsou ještě rezervy v kvalitě zpracování zadávacích podmínek.

Zdroj: Jižní listy – Květen 2021