První dojmy ze zasedání zastupitelstva

Máme za sebou, snad zdárně, už dvě zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih, a je tedy načase podělit se o svoje zkušenosti.

Začátkem je asi dobré sdělit, že zasedání jsou veřejná, tudíž se za námi můžete přijít podívat i vy. Počet míst je sice omezen kapacitou zasedací místnosti, ale bohužel se nedá říct, že bývá zrovna narváno. Pokud však nemůžete přijít osobně, vše se živě přenáší na YouTube, kde pak také naleznete záznam. V potřebě živého přenosu ze zasedání jsme našli shodu s koalicí a doufejme, že ji to brzy neomrzí.

Zasedání začínají ve 13.00 (prostor pro dotazy občanů bývá obvykle od 15.00), a protože jsou Piráti na Jihu v opozici, pracují všichni naši zastupitelé jako tzv. neuvolnění, tedy při svém občanském zaměstnání, a pro účast na zasedání je tedy nezbytné se nejdřív omluvit v práci.

Na první, a tedy ustavující zasedání zastupitelstva, konané 14. 11. 2018, se můžete podívat zde. Každý zastupitel složil slib a následně bylo potřeba vyřídit spoustu administrativy jako schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva, stanovení počtu členů rady městského obvodu, volby starosty a rady, zřízení výborů atd. Všechny tyto věci byly již v koalici dohodnuty předem a víceméně i s opozicí, takže hlasování probíhalo docela rychle – čas na boje teprve přijde. Nemůže chybět diskuze s občany, každý má právo se vyjádřit, ačkoliv časové limity jsou poměrně přísné a starosta dohlíží nad jejich dodržováním. Ani se nenadějete a je konec.

Druhé zasedání zastupitelstva, konané 13. 12. 2018, už byla jiná káva. Na celý, více než čtyřhodinový záznam je možno podívat se zde. Pro lepší orientaci v záznamu jsme pro vás připravili podrobnou časovou osu, díky které se můžete přepínat na části, které vás zajímají. Naleznete ji v příspěvcích pod videem.

Během tohoto zasedání se již diskutovalo a hlasovalo o materiálech z jednotlivých odborů radnice. Něco z materiálů bylo probíráno už dříve v rámci příslušných komisí, které si rada zřizuje jako poradní orgán a zasedají v nich zastupitelé (včetně nás), ale i občané.

Ačkoliv materiály dostávají zastupitelé s předstihem, času k prostudování je poměrně málo a tisků hodně. Vzhledem k pravidlu Pirátů, že hlasujeme pouze o tom, o čem víme „vo co go,” měli jsme co dělat, abychom vše analyzovali. Nebudu vás napínat, zvládli jsme to a na zastupitelstvo šli připraveni.

První blok se nesl hlavně v duchu diskuzí nad jednacími řády zastupitelstva a výborů. Hnutí LEČO vzneslo pár návrhů, které byly podobné či totožné jako naše, a které jsme už dříve diskutovali s vedením radnice. Bohužel většina jich ani nyní neprošla. Po téměř hodině bylo hotovo a na řadu přišla zpráva o hospodaření městského obvodu za rok 2018.

Při projednávání tohoto bodu se strhla skoro třičtvrtěhodinová přestřelka mezi zastupiteli opozičních stran a radou. My sami jsme do diskuze vnesli pár věcných poznámek, hlavně prostřednictvím šéfky našeho klubu Pavlíny Nováčkové.

Další bod se týkal návrhu rozpočtu na rok 2019. Asi není třeba podotýkat, že toto téma bylo poměrně „horké”. Hned po úvodu se strana KSČM vyjádřila, že rozpočet nepodpoří. Podobně jsme se, ústy Ondřeje Netočného, vyjádřili i my a uvedli naše důvody, mezi které patřila např. nemožnost zjistit podrobný proces sestavování rozpočtu. Následně se k nepodpoření rozpočtu připojilo i LEČO. Naše kolegyně Gabriela Macečková dále vznesla požadavek na školení k rozpočtu zastupitelů, tak jako to probíhá na statutárním městě. Podpořila ji i kolegyně Pavlína Nováčková, která dále vznesla poznámku ohledně velkých investic a také dotaz na místostarostku Markétu Langrovou (ANO 2011) ohledně rekonstrukce domu v Čujkovově ulici a jeho přeměnu na bydlení pro seniory. Vysvětlení, kterého se nám následně dostalo, bylo bohužel nedostatečné. Pak byla schůze na 15 minut přerušena a následoval blok vyhrazený dotazům, připomínkám a podnětům občanů. Ten trval asi tři čtvrtě hodiny a vystoupilo šest občanů s různými tématy.

První občan vystoupil s kritikou ředitelky ZŠ Františka Formana a s dotazy ohledně rekonstrukce náměstí Jih. Druhý občan přednesl kritiku špatných komunikací a zastávek v obvodu a vznesl dotaz na opravy a údržbu. K tématu se připojil zastupitel Marek Vysocký (SPD) s dotazem na zpevnění vozovky u garáží Výtopna a na křižovatku ulic U Hrůbků a Horymírova.

Další vystoupil s poznámkou k technickým službám, rozsvěcení vánočního stromku a ohňostroji. Potom občanka navrhla využívání Senior taxi širší skupinou občanů, než jen těch, kteří mají možnost tuto důležitou službu využívat dnes. Následně si jiný občan postěžoval na těžký život seniorů.

Senior taxi je shodou okolností i jednou z priorit Pirátů, a tak jsem navrhl rozšíření uživatelů o držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Podle odmítavé reakce starosty se nicméně zdá, že zjištění počtu držitelů těchto průkazů je pro radu obvodu nepřekonatelný problém. Na to reagovala kolegyně Nováčková a navrhla řešení – zjistit údaje u některého ze státních subjektů. Já snad mohu prozradit, že se nám tato data následně podařilo získat i jiným, podstatně méně nákladným způsobem, bez součinnosti obce.

Poslední občan vystoupil s dotazem k důležitému tématu, a sice na plánovaný tréninkový areál za hotelem Vista. Kolegyně Pavlína Nováčková k tomuto tématu vznesla několik požadavků na místostarostku Hanu Tichánkovou (ANO 2011), které se týkaly hlavně lepší informovanosti zastupitelů a občanů v této věci. Nakonec zastupitelka za LEČO Eliška Úlehlová vytkla radě, že ohledně výstavby fotbalového areálu s občany špatně komunikuje.

V následujícím bloku jsme pokračovali v přerušené diskuzi k návrhu rozpočtu na rok 2019. Hned na úvod strany KSČM a ODS vytáhly ze skříně kostlivce. Předmětem sporu se stal odprodej obchodního centra Odra. Jsem přesvědčen, že podobných hádek nad starými hříchy předchozích vládců obce si užijeme ještě dost. Po asi dvacetiminutové diskuzi konečně došlo na hlasování a pak následovaly další body.

My jsme se ústy Pavlíny Nováčkové, Gabriely Macečkové a Ondřeje Netočného vyjádřili k zásadám realizace participativního rozpočtu a já jsem vznesl poznámku k bodu stanoviska k prodeji pozemku na ulici Starobělské.

Další větší diskuze se rozhořela u bodu stížnosti na plánované kácení stromů na ulici Pavlovově. Kolegyně Pavlína Nováčková se ptala na vybudování dětského hřiště a také požadovala zpřístupnění provozního řádu kontroverzního sportovního areálu, který se v této lokalitě buduje. Následně vyjádřila stanovisko Pirátů k tomuto projektu. Detaily o pozadí projektu si můžete přečíst zde.

Jako člen sociální komise jsem se zajímal u tématu dlužníků za nájemné v obecních bytech, zda bychom mohli získat více informací o situaci dlužníků pro kompetentnější a sociálně citlivé rozhodování v této oblasti. Také jsme požadovali, zda by se tyto případy nemohly projednávat v sociální komisi. Nápad byl zamítnut.

U podnětu občana J. N. na zřízení osadních výborů jsme doporučili podporu místních komunit, ale k vzniku osadních výborů bohužel zatím nevidíme širší zájem o participaci občanů, dokonce ani samotný předkladatel návrhu neměl zájem být jejich členem.

Po projednání všech naplánovaných bodů přišel čas na dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti. V tomto bloku se věcné dotazy, jako například ten od Piráta Ondřeje Netočného na místostarostu Jana Dohnala (ODS) ohledně rozvedení odpovědi na téma strategický plán, mísily s přáními k příjemnému prožití nadcházejících svátků. Za Piráty všem kolegům zastupitelům popřál Petr Kopečný.

Strategický plán se celým zastupitelstvem táhl jako červená nit. Piráti jej považují za zásadní téma, proto se o něj živě zajímáme, ale osobně jsem z vyjádření místostarosty Dohnala nabyl dojmu, že pro radu je to spíše nutné zlo, které je nutné naplnit hlavně kvůli získávání dotací.

Jak se však brzy ukázalo, nejdůležitější bod diskuze byl dotaz opozičních zastupitelů ohledně zakázky na zimní údržbu. Ačkoliv jsme byli panem starostou ujištěni, že do vyřešení problémů s výběrovým řízením bude zimní údržba bez problémů pokryta vlastními silami technických služeb obce a že dokonce ušetříme, v následujících týdnech jsme všichni na vlastní kůži mohli pocítit, že situace kolem zimní údržby nebyla vůbec zvládnuta dobře.

Následně toto zastupitelstvo skončilo, naše práce pro vás ale teprve začala. O zasedání zastupitelstva, které se konalo 7. března, vás budeme informovat zase příště.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 13. 12. 2018.
Ustavující zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 14. 11. 2018.