Kde prosazujeme náš program?

Radu městského obvodu volí zastupitelstvo a jejími členy jsou lidé, delegovaní stranami či hnutími v koalici. Rada může zřídit své poradní a iniciativní orgány – komise. V těchto komisích mají své zastoupení i Piráti. Každá komise má svou oblast nebo oblasti, kterými se zabývá. Jednání komise řídí předseda, zápis pořizuje zapisovatel či zapisovatelka.

Většina z nás absolvovala už několik jednání, ze kterých jsme si přinesli rozporuplné pocity. Od takových „drobností“, třeba že v materiálech nefunguje vyhledávání, protože jsou uloženy v grafickém, nikoliv textovém formátu, až po skutečnost, že náplň činností komisí je dosud tak vágní, že lidé často nevědí, co mají řešit. Komise také nejsou vždy složeny z lidí, kteří chtějí pracovat a věci měnit. Zveřejňování anonymizovaných zápisů na webu, společné jednání komisí k některým bodům, zaznamenání jmenovitého hlasování členů komise a další “vychytávky“ zatím neúspěšně, ale o to zatvrzeleji prosazujeme. Snažíme se být iniciativní a přinášet nové podněty.

Komise ale podle nás fungují nesystémově, informace jsou selektovány, zápisy jsou neúplné atd. Tento způsob řízení, práce s lidmi a informacemi obecně vede nevyhnutelně k tomu, že pracovní procesy se „zacyklují“, informace jsou špatně komunikovány, vše se prodlužuje, dělá zbytečně nebo složitě. Takový neefektivní způsob práce vysiluje, byť si to zúčastnění často nechtějí připustit. Řešením je resetovat dosud mentálně zaběhnuté zvyklosti a otevřít se změnám. Je to těžké, ale když je vůle, tak to jde. Zastoupení našich lidí v komisích najdete na ostrava.pirati.cz.