Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme debatovali hlavně rozpočet a ohňostroj

ÚMOb Ostrava-Jih

Podruhé v tomto volebním období jsme zasedli do zastupitelských lavic. Po prvním zahřívacím kole, kdy se v říjnu volili členové rady a výborů, jsme se vrátili k praktické práci.

Důležitým bodem jednání byl samozřejmě rozpočet. Velmi negativně jsme nejen my vnímali osekání investic do školství. Protože kdy jindy než teď potřebujeme vzdělávat děti, aby obstály v dnešním složitém světě? Nic naplat, že přijdou peníze z projektů a jiných zdrojů – do vzdělání se má investovat bez ohledu na dotace, protože jedině vzdělání chrání společnost před manipulací a dezinformacemi a kompetence např. v oblastech kritického myšlení, schopnosti porozumět textu, ověřování faktů od dezinformací, finanční gramotnosti, jazyků nebo digitálních technologií jsou více než potřeba. 

Nedůstojným zážitkem byla diskuze kolem jednoho projektu na modernizaci učeben, který se nepodařilo podat a tedy na realizaci se musí hledat finance jinde. Ta se zvrhla téměř v bitvu, který odbor (vedle poskytovatele dotace) za to může – zda odbor školství nebo odbor strategického rozvoje. K výsledku se nikdo nedobral, ale jednání nebylo zcela profesionální.

Za Piráty jsme řešili i příjmy, protože teď se hledá každá koruna a obvod by je měl vyhledávat více aktivně. Ale musí se chtít. Otevřeli jsme téma příjmů z vánočních trhů. Ty pořádá agentura a příjmy ze stánků jdou do jejích kapes. Přitom se agentuře zároveň za organizaci akce platí. Navrhli jsme, že by si radnice měla spočítat, kolik by mohla případně vydělat, kdyby uzavřené dřevěné stánky pronajímali a vydělávali tak na nájmu. Argument, že je to hodně práce, nám přijde úplně mimo mísu. Ta akce stojí Jih přes dva miliony a něco zpět do kasičky by se hodilo.

Také se osekala údržba obvodu, ale investice naštěstí budou. Sice méně, ale větší. To je dobře. Doufáme, že se podaří vysoutěžit dobré ceny a kvalitní zhotovitele.

Pravidelným diskuzním bodem v prosinci je i participativní rozpočet.

U participativního rozpočtu jsme navrhovali mnoho věcí. Třeba jsme zopakovali náš návrh, ať obvod sleduje údržbu jednotlivých akcí a investic a ví, kolik to stojí v čase. Vzhledem k vlažným reakcím se domníváme, že se tak opět nestane. Drobným zlepšením je, že navrhovatel musí ve svém návrhu projektu počítat i s údržbou projektu. Tuto změnu určitě kvitujeme. Diskutovalo se, že projekty participativního rozpočtu vyhrávají hlavně školy a školky. Podle nás je ke zvážení, zda by finance, které škola takto vyhraje, neměly být přímo součástí jejich rozpočtu od začátku, než projekty řešit cestou, která vlastně obloukem vrací potřeby škol ke zřizovateli, byť hřiště a altány bývají odpoledne otevřené pro veřejnost. Také jsme navrhovali, že by si Jih měl vyhodnotit, zda PaRo jde dobrým směrem. Zajímavou cestou jde aktuálně Poruba, která pracuje s celými vnitrobloky a dvorky, nejen s konkrétním hřištěm.

Ocenili jsme v zásadách uvedenou možnost rady dát do hlasování investiční záměry, ale navrhli jsme, aby to nebylo jen o hlasování, ale participaci. Aby byla organizována veřejná projednání a diskuze po vzoru MAPPA, který jich pořádá hodně a má s nimi velké zkušenosti. Jinak celé nastavení nebude mít efekt a ještě může poškodit důvěru lidí.

Rovněž jsme otevřeli téma ohňostroje. Piráti jsou dlouhodobě proti pořádání ohňostrojů, kvůli jejich dopadům na životní prostředí (zápach, hluk, vyděšená či zabitá zvířata) i kvůli ceně za tuto možná efektní, ale škodlivou zábavu. Navrhovali jsme jako alternativu dronovou show nebo videomapping a také aby vedení zvážilo, jestli by kvůli našim sídlištím neiniciovalo na městě vznik obecně závazné vyhlášky, která by eliminovala používání petard. Starosta dal cvičně hlasovat, kolik zastupitelů chce ohňostroj a kolik ne. Hlasování dopadlo 34 PRO, 7 PROTI, 4 se zdrželi. Hádejte, jak jsme hlasovali my.

Výsledek cvičného hlasování. Otázka: Kdo je pro zachování ohňostroje?
Výsledek cvičného hlasování. Otázka: Kdo je pro zachování ohňostroje?

Celou diskuzi k ohňostroji můžete vidět zde:

2. ZMOb Ostrava-Jih (2022-2026) – Diskuze k novoročnímu ohňostroji

Vždy se ale najde i něco dobrého a potěšujícího. Před rokem jsme jako Piráti navrhovali vznik mapy zimní údržby, kam by se lidé mohli podívat, kdo se stará o jakou komunikaci. Zdeněk Hübner z Ostravaka tento podnět rozjednal a dnes bylo slíbeno, že Otakar Šimík z ANO jej dokončí. Tohle je krásný příklad spolupráce, že jde věci řešit napříč politickým spektrem.

No, a pak jsme si šli dát na náměstí Jih ten punč, protože vánoční atmosféra je fajn.

Záznam

2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 15. 12. 2022.