Březnové zasedání zastupitelstva Jihu bylo plné emocí

Zastupitelé se sešli v tomto roce poprvé 10. března. V přípravném týdnu, kdy dostali Piráti k prostudování podklady k projednávání, bylo jasné, že jednání budou těžká a některé body programu hodně emotivní. Diskutoval se problematický prodej pozemků na křižovatce Horní a B. Četyny společnosti Lidl, záměr prodeje na ul. Provaznické pro sociální zařízení nebo byty, pomoc ukrajinským uprchlíkům nebo odvolání ředitelky základní a mateřské školy Horymírova. Jak vidí jednání naši zastupitelé?

Petr: Dopravní kolaps a nový Lidl

Prvním bodem, který jsme řešili, byl prodej pozemku na ulici Horní, hned u mostu (ulice Vlasty Vlasákové) směrem na Dubinu. Na tomto jinak nevyužívaném pozemku stávaly kolotoče, aktuálně zde má stát nová prodejna společnosti Lidl. V minulém roce jsme na zastupitelstvu kritizovali už samotný záměr prodeje. Argumentovali jsme vysokou hustotou prodejen potravin v blízkém okolí a zároveň i přítomnost dalšího Lidlu vzdáleného pouhých 800 metrů. Upozorňovali jsme, že bychom na tomto místě rádi viděli parkoviště, parčík nebo jinou stavbu sloužící občanům. Zároveň jsme řešili obtížnou dopravní obslužnost a hrozbu dopravního kolapsu v případě, že se tam prodejna postaví.

Projednávání materiálu 01. OMJ/ZMOb/0004/22: Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. Četyny.

Otázkám dopravního charakteru a bezpečnosti jsme se věnovali i na letošním březnovém zasedání. Je třeba říct, že dané území nepatří jen městu, ale i dalším vlastníkům. Bez naší části prodejnu postavit nelze, nicméně zodpovědnost za bezpečnost a plynulost dopravy jde za městským obvodem jakožto správcem majetku. Kromě toho, že bude nutné rozšířit cestu (odbočku z ulice Horní), čímž fakticky dojde ke zkrácení kombinovaného pruhu odbočovacího/připojovacího na ul. Horní – připojovací od Benziny, tak bude samotný vjezd do prodejny v podobě odbočovacího pruhu pod náklonem, což je další komplikace pro plynulost dopravy. U tak frekventované komunikace je tento způsob řešení dopravy dost problematický. Zásobování se má podle plánů společnosti realizovat z ulice Zdeňka Vavříka, která je opět velice zatížená. Tyto dva nové nájezdy do Lidlu jsou vlastně hned za sebou, a tak budou snižovat průjezdnost už tak zatížené cesty, která je jediným nájezdem na Dubinu z tohoto směru (další je až vzadu na konci ulice Horní, nebo se proplétat skrz sídliště).

Velkou devizou rady Ostravy-Jih bylo parkování zdarma pro obyvatele Jihu. Nicméně to platí samozřejmě jenom mimo dobu, kdy je Lidl otevřený, tj. od 7 do 21 hodin. Jak ale budou lidé chodit z parkoviště, když bude Lidl uzavřený, nedokázal odpovědět ani zástupce Lidlu na zasedání zastupitelstva.

Součástí projektu nového Lidlu mají být nové přechody pro chodce. Jejich výstavba na frekventované cestě je však opět rizikem především pro chodce. Jeden z přechodů bude těsně pod koncem mostu. Pokud tam jezdíte autem nebo na kole, jistě víte, jak je ta křižovatka omezena ve výhledu, když tam jsou právě zmíněné kolotoče. S prodejnou a přechodem vzdalujícím rozhled to bude mnohem složitější.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme prodej prostě nemohli podpořit. Nemáme nic proti podnikatelskému záměru řetězce Lidl, nicméně musíme především myslet na bezpečnost a pohodlí našich občanů. A tyto podmínky projekt nové prodejny nesplňuje.

Video: Situace je značně problematická. Model dopravního experta našeho týmu Michala Šobra hypoteticky ukazuje, jak složitě by mohlo vypadat zásobování pomocí návěsové soupravy. Z videa je patrné, že průjezd takového vozidla bude nejspíše velice problematický. Samostatnou kapitolou je i to, jak se na místo zásobovací kamion dostane.

Lidl – vizualizace zásobování.

Michal: Nové sociální služby (nejen) pro občany Jihu

Jednali jsme o záměru prodeje pozemků na Provaznické ulici. O poměrně nehezký brownfield projevily zájem dvě firmy.

Problém byl se záměrem společnosti MAESTRA Living, s. r. o., na stavbu bytových domů, která stála i o další pozemek, na kterém je však vysazena zeleň v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“. Navíc byly jejich podklady poměrně strohé a nikdo ze zástupců firmy se nedostavil na zastupitelstvo svůj projekt představit. Vzhledem k tomu, že je pro nás životní komfort občanů v našem obvodu velmi důležitý, tento projekt jsme zamítli.

Druhá firma, Clementas Medela, z. ú., prostřednictvím Trifid Epsilon, s. r. o. představila projekt stavby domova se zvláštním režimem. Clementas Medela provozuje domy pro seniory a další sociální služby. Zástupci této firmy trpělivě odpovídali na dotazy nás zastupitelů a předali nám povedenou vizualizaci předpokládané stavby. Clementas Medela rovněž požaduje část „zeleného“ pozemku, ale pouze pro vybudování příjezdové cesty, čili obyvatelé okolních domů o svou zeleň nepřijdou. Navíc demografická křivka je neúprosná, naše obyvatelstvo stárne, podobné služby jsou nedostatkové i dnes a do budoucna budou stále důležitější, proto jsme na zastupitelstvu tento projekt podpořili, i když obecně podporujeme spíše to, aby naši senioři mohli co nejvíce zůstávat v domácím prostředí.

Gabka: Projevili jsme solidaritu s Ukrajinou

Na zastupitelstvu jsme diskutovali a navrhovali konkrétní pomoc obyvatelům Ukrajiny, kteří utíkají před válkou. Jako první, co nás potěšilo při příchodu na zastupitelstvo, byla již vyvěšená ukrajinská vlajka, kterou jsme za náš zastupitelský klub navrhovali radě obvodu a následně i zastupitelstvu jako celku. Vyvěšením vlajky vysíláme jasný signál všem Ukrajinkám a Ukrajincům v našem obvodě, že stojíme při nich.

Schválili jsme také finanční humanitární pomoc na nákup věcí jako jsou teplé deky, potřeby pro kojence nebo lékařské vybavení v celkové výši 230 000 Kč, které budou zaslány do našeho partnerského města na východ Slovenska – do Košic.

Byli jsme vedoucí sociálního odboru informování o tom, že městský obvod nabídne 17 bytů ukrajinským rodinám. Na zastupitelstvu jsme nabídli plnou součinnost a pomoc ve věci vybavování bytů.

Již na začátku válečného konfliktu jsme oslovili radu městského obvodu dopisem, kde jsme upozorňovali na možnou eskalaci situace na Ukrajině a žádali radní, aby zvážili vyčlenit bytové jednotky našeho obvodu pro případné uprchlíky. Jsme tedy rádi, že obvod nabídne pomocnou ruku i v oblasti bydlení. Zároveň jsem apelovala na všechny členy zastupitelstva: „Vážení členové zastupitelstva, chtěla bych vás požádat, abyste vysvětlovali našim spoluobčanům situaci na Ukrajině a ubezpečili je, že my, zastupitelé, jsme tady především pro naše občany, ale že je správné pomáhat lidem, kteří utíkají před válkou a projevit s nimi solidaritu.”

Pavlína: Pedagogům z Horymírky už docházejí síly

Tíživá atmosféra v sále by se dala krájet. Již dlouho se na radnici vědělo o tom, že kvůli manažerským i lidským pochybením ředitelky je ZŠ a MŠ Horymírova v rozkladu. Z dříve výstavní školy se stalo místo plné strachu, ponižování a nevraživosti.

Projednávání materiálu 20. OPR/ZMOb/0002/22: Petice za odvolání ředitelky Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace.

Jednání k petici, pod kterou se podepsala takřka polovina pedagogického sboru, otevřela místostarostka Dagmar Hrabovská výčtem všech kontrol, petic a problémů, které s jednáním ředitelky souvisely a které vedení řeší. Přestože hovořila úsporně, seznam zabral dlouhých 15 minut, při kterých sál, ve kterém seděla i většina pedagogů, ani nedýchal. Na škole dochází mimo jiné k nedostatečnému a chaotickému předávání informací směrem k pedagogům, manažerským pochybením (neřešení zástupů za dlouhodobé nemocenské, špatné řešení covidové situace, prodlužování smluv nekompetentním pedagogům špatně hodnoceným Českou školní inspekcí, problémy s řešením dlouhodobé absence žáků),  porušování zákoníku práce, schůzkám v ředitelně, kdy za zavřenými dveřmi dochází k zastrašování a ponižování zaměstnanců, zametání stížností pedagogů pod koberec, nespravedlivému odměňování zaměstnanců a protežování oblíbenců paní ředitelky. Paní místostarostka závěrem poprosila pedagogy, aby ještě chvíli vydrželi, že rada obvodu čeká netrpělivě na zprávu České školní inspekce, aby měla kompletní podklady pro odvolání ředitelky z funkce.

Když se otevřela diskuze, požádala jsem o přednostní právo vystoupit pro přítomné učitele. Jeden za druhým přistupovali kantoři k mikrofonu a informovali o téměř půlroční místy až neuvěřitelné atmosféře na škole. Učitelé volali po brzkém řešení. Pokud nenastane, v polovině dubna opustí pedagogové školu. Michal se snažil dotlačit radu k nějakému definitivnímu termínu, dokonce jsme navrhli doplnění k usnesení na odpověď k petici, kterou jsme jako zastupitelé chtěli radní podpořit v jejich práci.

Bohužel tato deklarace neprošla. Je však dobře, že z řad koaliční ODS a hnutí Ostravak zaznělo zcela jasné stanovisko ředitelku školy odvolat. Z hnutí ANO byla pozitivní energie směrem k pedagogům takřka neviditelná. Aby ne. Z ANO byli čtyři členové rady, kteří ředitelku jmenovali v předchozím volebním období do funkce, přestože výběrové řízení nevyhrála.

Pevně věříme, že do poloviny dubna bude vše vyřešeno a škola se brzy, a s novým a kvalitním vedením, vrátí na výsluní ostravského školství. Více v článku zde: Na základní škole Horymírova to vře. Polovina učitelů zvažuje opuštění školy.

Záznam

16. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 10. 03. 2022.