Na základní škole Horymírova to vře. Polovina učitelů zvažuje opuštění školy

Tíživá atmosféra v sále na čtvrtečním zasedání zastupitelstva Ostrava-Jih by se dala krájet. Již dlouho se na radnici vědělo o tom, že kvůli manažerským i lidským pochybením ředitelky je ZŠ a MŠ Horymírova v rozkladu. Pedagogové ze základní školy Horymírova přišli požadovat odvolání ředitelky Miroslavy Škaldové. Nespokojení zaměstnanci školy 1. března adresovali zastupitelům obvodu petici, kde si stěžují na několik měsíců trvající problémy na pracovišti včetně porušování zákoníku práce a bossingu ze strany ředitelky. Dosud ji podepsalo 22 lidí, stížnosti se množí také ze strany rodičů. Z dříve výstavní školy se stalo místo plné strachu, ponižování a nevraživosti. A hrozí, že většina pedagogů školu v nejbližších dvou měsících opustí.

V petici, pod kterou se podepsala tařka polovina pedagogického sboru, stojí, že na škole dochází mimo jiné k nedostatečnému a chaotickému předávání informací směrem k pedagogům, manažerským pochybením (neřešení zástupů za dlouhodobé nemocenské, špatné řešení covidové situace, prodlužování smluv nekompetentním pedagogům špatně hodnocených Českou školní inspekcí, problémy s řešením dlouhodobé absence žáků),  porušování zákoníku práce, schůzkám v ředitelně, kdy za zavřenými dveřmi dochází k zastrašování a ponižování zaměstnanců, zametání stížností pedagogů pod koberec, nespravedlivému odměňování zaměstnanců a protěžování vybraných jedinců paní ředitelky. „K tomuto týdnu máme 62 stížností na chování paní ředitelky. Věci s hospodařením, výukou i vztahy,“ sdělila na jednání zastupitelstva místostarostka Dagmar Hrabovská během výčtu všech kontrol, petic a problémů, které s jednáním ředitelky souvisely a které vedení řeší. Přestože hovořila úsporně, seznam zabral dlouhých 15 minut, při kterých sál, ve kterém seděla i většina pedagogů, ani nedýchal. Situaci podrobně sleduje i pirátský člen komise školské a kulturní Ostrava-Jih Arnošt Žídek. „Už od října řeším s pedagogy ZŠ Horymírova naprosto šílené chování paní ředitelky Škaldové a několika dalších lidí z jejího blízkého okolí. Mluvil jsem nejprve s jednotlivci, pak s odborovou organizací, pak se skupinami pedagogů. Už několik měsíců je situace na Horymírce pravidelným bodem jednání komise školské a kulturní Ostravy-Jih, jejímž jsem členem“, přibližuje Arnošt Žídek situaci na škole. A dodává: „Bavíme se o člověku, který byl na své místo jmenován právě politickou zvůlí bývalého vedení obvodu. Školství vedl Adam Rykala z ČSSD, a paní Škaldová nevyhrála výběrové řízení. Tehdy zvítězila její předchůdkyně – dlouhodobá ředitelka Marie Lukovská. Asi náhodou za jeho politické uskupení pak paní Škaldová kandidovala do senátních voleb, asi náhodou se na hraně pozemku ZŠ Horymírova konaly propagační akce ČSSD, asi náhodou má akce pedagogů z Horymírky Adam Rykala na svém Facebooku, apod. Adam Rykala už ve vedení obvodu naštěstí není a paní ředitelka už nemá politické krytí. Takže se v holé nahotě ukazuje, že není schopna vést školu. Koneckonců tenhle problém už řešilo cca v roce 2008 gymnázium Hladnov, kde paní Folková/Škaldová byla také kdysi ředitelkou a kde pod tlakem médií nakonec sama z funkce odstoupila.“

Na zasedání pirátští zastupitelé apelovali na radu obvodu jako zřizovatele, aby udělal vše pro to, aby pedagogové neodešli. Dokonce navrhovali doplnit usnesení k odpovědi na petici, která nenabízela řešení, deklaratorní výrok, kterým by vyjádřilo zastupitelstvo podporu radě v jejím konání. Radní opakovali, že v tomto momentě čekají všichni na výstup z komplexní kontroly ČŠI, který by měl potvrdit pochybení při vedení školy. 

“Doufám, že až přijde na stůl odvolání ředitelky, budou hlasovat pro její odvolání i čtyři členové hnutí ANO, kteří ji před lety do funkce spolujmenovali a nyní se příliš nevyjadřují”, konstatovala předsedkyně zastupitelského klubu Pavlína Polášková. Další pirátský zastupitel Michal Breškovec vyzval přítomné učitele, aby sdělili, kdy nejpozději odešlou přihlášky na jiné školy. Odpověď zněla, že záleží na aprobaci, ale polovina dubna je mezník, který rozhodne o dalším osudu školy. Z uvedených skutečností vyplývá, že není jiného východiska, než výměna vedení. „Jako ředitelé škol musí být jmenováni výrazné pedagogické osobnosti, nikoli politické figurky, a to v transparentních výběrových řízeních. Školství totiž musí být v prvé řadě apolitické“, konstatuje Arnošt Žídek.

„Za nezdravé klima a lidsky nefunkční komunikaci v každé organizaci může vždy manažer,“ uzavírá Pavlína Polášková.

Článek ze sobotního vydání novin Mladá fronta Dnes ze dne 12. 3. 2022 z pera Darka Štalmacha