Pirátský názor: Jižní listy – Březen 2020

Lidé z Ostravy–Jihu mohou využívat poměrně pestrou škálu nabídky sociálních služeb. Od letošního ledna funguje radnicí zřízená příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, čímž obvod, mimo jiné, reagoval na pozvolné stárnutí obyvatel. To je realitou v celé Evropě. Na území Jihu působí také další organizace poskytující sociální služby, jako například Charita Ostrava. Jak vnímáte úroveň sociálních služeb na Jihu vy? Chybí podle vás v obvodu některé?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Nabídka sociálních služeb na Jihu je široká a odvádějí skvělou práci, za což jim děkuji. Nesetkávám se ani tak s tím, že by nějaká služba přímo chyběla, ale spíše s nedostatečnou kapacitou stávajících služeb, danou hlavně nedostatkem financí, odborného personálu a také nedostatečnou kapacitou prostor, ve kterých sociální služby působí. Bohužel peněz asi nebude nikdy dost, ale přál bych si aspoň zjednodušený a elektronický systém žádostí o dotace a také přednostní nabídku uvolněných prostor obvodu právě sociálním službám.

Zdroj: Jižní listy – Březen 2020