Revolution train: neúčinná a nevhodná protidrogová prevence

Již druhým volebním obdobím voláme po zrušení financování projektu Revolution train – obecní kasa není dojná kráva. Chceme efektivní protidrogovou prevenci a proto vyzýváme radu městského obvodu, aby se zúčastnila kulatého stolu s odborníky na prevenci a začala ji brát konečně vážně.

Vážená rado městského obvodu,

rádi bychom vás upozornili na fakt, že náš městský obvod financuje i v letošním roce projekt Revolution train. Tento projekt bude pro žáky i veřejnost k dispozici na Svinovském nádraží ve dnech 15. – 16. května.

Chceme upozornit, že tento projekt není vhodný pro protidrogovou prevenci. Toto stanovisko zastávají také odborníci na adiktologii a zástupci MŠMT, jak lze vidět v níže uvedených dokumentech.

Často slyšíme argumenty učitelů, členů komise pro prevenci a zastupitelů, že žáci jsou z návštěvy vlaku nadšení a plní dojmů. Tento projekt by měl být však posuzován z hlediska účinnosti v protidrogové prevenci a nikoli podle pocitů.

Šoková prevence a odstrašování nejsou účinné, ba naopak mohou být potenciálně škodlivé. Navíc projekt Revolution train nesplňuje mezinárodně uznávané standardy kvality prevence a nemá certifikaci odborné způsobilosti.

Dále projekt má nevhodně nastavený věkový rozptyl, cílí totiž na mládež ve věku od 10 do 17 let a nesoustřeďuje se tak konkrétně na potřeby a možnosti dané věkové kategorie, což je u prevence zásadní. Podobné projekty v minulosti fungovaly i v zahraničí, ale byly právě pro svou neefektivnost a vysoké náklady zastaveny (např. belgické projekty „Key Train“ a „Preventive Bus“).

V této souvislosti bychom chtěli vyjádřit nesouhlas s financováním projektu Revolution train. Rádi bychom apelovali na vás, jakožto radu městského obvodu, aby v budoucnu již tento projekt nefinancovala.

Místo toho navrhujeme, aby městský obvod uspořádal kulatý stůl společně s odborníky a poskytovateli služeb. Rádi zprostředkujeme konzultaci s vedoucí sekce primární prevence z Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.

Rozumíme tomu, že nabídky dobrých preventivních programů se mohou zdát abstraktní či nečitelné, přesto věříme, že vedení obvodu si najde čas a protidrogové prevenci bude věnovat svůj čas.

Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Náš městský obvod financoval tento projekt následovně:

 • V roce 2018 částkou 108 000 Kč
 • V roce 2019 částkou 216 000 Kč
 • V roce 2020 částkou 216 000 Kč
 • V roce 2021 částkou 108 000 Kč
 • V roce 2022 částkou 216 000 Kč
 • V roce 2023 částkou 236 000 Kč

Zde si můžete přečíst stanoviska odborníků věnující se adiktologii:

 • Stanovisko asociace nestátních organizací k projektu „Protidrogového vlaku – Revolution train“ – zde.
 • Postoj evropské společnosti pro preventivní výzkum k neefektivním a potenciálně škodlivým přístupům v prevenci látkových závislostí – zde.
 • Společné stanovisko odborných společností k projektu Revolution train – zde.

V příloze naleznete avizované dokumenty:

 • Stanovisko MŠMT k Revolution train z 10. 11. 2015 – zde.
 • Stanovisko Pirátů k Revolution train – zde.

S pozdravem,

za zastupitelský klub Pirátů
Gabriela Macečková, Bc. Pavlína Polášková a Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

zástupce komise prevence proti kriminalitě
JUDr. Ondřej Ručka

zástupce sociální komise
Mgr. Simona Masaříková