Pirátský názor: Jižní listy – Květen 2023

Jedním z projednávaných bodů na červnovém zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih bude také sloučení Základní školy Kosmonautů 13 a Základní školy Kosmonautů 15. Podpoříte tento návrh?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Návrh na sloučení obou škol podpoříme. Jedná se pouze o změnu ve vedení škol, nijak se nedotkne kapacity škol, jednotlivých tříd ani pedagogických sborů. Nejedná se ani o změnu, která by jakkoli ovlivnila děti. Ty budou stále chodit do stejných tříd ke stejným učitelkám a učitelům. Nedojde ke snížení kvality výuky. Naopak se zjednoduší starost o organizaci – školu a přilehlé objekty, které jsou z velké části společné.

Z hlediska vedení školy nedává smysl zařizovat projekty, vyjednávat opravu poloviny školní budovy nebo tělocvičny či organizovat dvěma školám dohledy v jedné školní jídelně. Zároveň očekáváme, že zmizí drobná rivalita mezi jednotlivými školami a že obě školy budou nyní srovnatelně naplněny. Situace byla také projednána ve školské komisi.

Zdroj: Jižní listy – Květen 2023