Pirátský názor: Jižní listy – Duben 2023

Lidem se žije lépe v místě, kde mají přímou možnost ovlivnit, jak daná lokalita vypadá a jakým směrem se může do budoucna vyvíjet. Jaké formy zapojení občanů do věcí veřejných by měl obvod podporovat a využívat více než doposud?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Skoro vůbec se nepořádají veřejná projednání k plánovaným investicím, opravám, nebo k tomu, co lidi v dané lokalitě trápí, nebo co by chtěli. Tato setkání, která ale zahrnují nejen obyvatele Jihu, ale i zdejší obchodníky, spolky či školy přitom řeknou o potřebách lokality více než kdejaký průzkum.

Debaty by se měly konat u každého projektu a záměru, být dobře propagovány, profesionálně vedeny a lidé by měli vždy dostat zpětnou vazbu, jak bylo s podněty naloženo. Důležité je rovněž zapojení dětí formou školních parlamentů, debaty se studenty a různé akce, kde se jednotlivé skupiny spolu propojí.

Piráti dlouhodobě podporují zavedení MA21 jako nástroj zapojení veřejnosti do rozhodování o obvodu i zpětné vazby pro vedení, ale v této snaze nejsme stále úspěšní.

Zdroj: Jižní listy – Duben 2023