Pirátský názor: Jižní listy – Březen 2021

Na základní školy v Ostravě-Jihu se brzy zapíše téměř 900 budoucích prvňáčků. Dohromady 18 škol nabízí dětem celou řadu oblastí, kam nasměrovat studijní úsilí. Od rozšířené výuky cizích jazyků přes matematické a přírodovědné, až po výtvarné kroužky. Jak hodnotíte záběr základních škol v obvodu Vy? Považujete jejich nabídku za dostatečnou?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.


Poznámka: Tento článek napsal náš kolega Arnošt Žídek, člen komise kulturní a školské, ale redakce Jižních listů jej pod jeho jménem odmítla zveřejnit.


Zaměření se u základních škol projevuje velmi málo. Výběrem základní školy ještě nesměřujete dítě k tomu, aby se jednoho dne živilo jazyky, přírodními nebo humanitními obory. Sama bych se při výběru zabývala spíš tím, jaké je na škole klima, jak kvalitní má pedagogický sbor, případně jakou má nabídku mimoškolních aktivit. Zeptala bych se na názor také rodičů, kteří děti na škole již mají, jaké mají zkušenosti a jak jsou se školou spokojeni. Bude také záležet na tom, jak budou školy reagovat na aktuální změnu vzdělávacích plánů s povinným navýšením hodin informatiky, a o co naopak své vzdělávací plány zredukují. V každém případě je u nás na Jihu dostatek kvalitních škol. Je si z čeho vybrat a určitě se nevyplatí vozit dítě do jiné části města.

Zdroj: Jižní listy – Březen 2021