Marek Pabjan dodatečně jmenován ředitelem ZŠ Kosmonautů 15, radní za hnutí ANO se chytili za nos

Ostrava-Jih, 10. července 2019 – Pořádný rozruch krátce před koncem školního roku zažila základní škola Kosmonautů 15. Třináct let školu úspěšně vedl ředitel Marek Pabjan a když mu dobíhalo funkční období, byl vyhlášen nový konkurz. Do něj se jako jediný zájemce přihlásil stávající ředitel Pabjan a konkurzní komisí byl doporučen jako vítěz tendru a vhodný kandidát. K velkému překvapení všech pak ale nebylo rozhodnutí komise posvěceno radou městského obvodu Ostrava-Jih, resp. jejími členy z řad hnutí ANO. Místo klidového režimu v období prázdnin tak uvrhli školu, její personál, žáky i rodiče do velké nejistoty. Rozhodnutí rady pobouřilo kromě Pirátů a dalších opozičních stran na Jihu i laickou a odbornou veřejnost. Ředitele podpořila řada subjektů ve svých vyjádřeních a otevřených dopisech. Radní za ANO zřejmě usoudili, že přestřelili, a na mimořádné radě obvodu byl nakonec Marek Pabjan jmenován ředitelem dodatečně.

Dodatečné jmenování ředitele Pabjana je určitě dobrá zpráva pro oblíbenou školu a všechny, kterých se její fungování dotýká. Nad celým postupem radnice při výběru ředitele ale zůstává rozum stát a motivace některých radních pro původní rozhodnutí budí plno otázek. Není to totiž první případ v historii obvodu, kdy rozhodnutí rady nereflektovalo výsledky konkurzu.

Piráti již před volbami deklarovali jako jednu z hlavních programových priorit, aby ředitelem školy byl vždy jmenován právě vítěz konkurzního řízení. Nezávislá komise sestavená z devíti členů by měla zajistit dostatek odbornosti vybraného kandidáta. Po komunálních volbách jsme byli o této prioritě ubezpečeni také všemi politickými stranami, se kterými jsme diskutovali v rámci povolebního vyjednávání.

Konkurzní komise sestává nejen ze zástupců školy samotné a jejího zřizovatele (Ostrava-Jih), ale také ze školské rady, kraje a české školní inspekce. Komise má pouze doporučující stanovisko a konečné slovo při jmenování ředitele školy má vždy rada obce. V odůvodněných případech se dá pochopit, že rada doporučení komise nepodpoří, třeba když není dlouhodobě s prací ředitele spokojená nebo je pořadí kandidátů těsné. To ale není případ ZŠ Kosmonautů a jejího ředitele Marka Pabjana. Za dobu jeho působení se ze školy stala stabilní instituce nabízející nejen běžné třídy, ale také speciální třídy pro děti s logopedickými vadami, či výběrové třídy, kde probíhá bilingvní výuka. Navíc byl jediným kandidátem přihlášeným do výběrového řízení.

Těžko říct, co radní za hnutí ANO k jejich původnímu postoji vedlo. Proč se straničtí kolegové – jmenovitě starosta Martin Bednář, místostarostka Markéta Langrová, místostarostka Hana Tichánková, místostarosta Otakar Šimík a členka rady Jana Hellerová (všichni za hnutí ANO) zdrželi hlasování a zablokovali tak jmenování jediného vhodného kandidáta, se už asi nedozvíme. Hrály roli nějaké osobní intervence, fakt, že se jedná o opozičního zastupitele nebo šlo jen o demonstraci moci? To nevíme, nicméně jsme rádi, že na druhý pokus to vyšlo a nezbývá než doufat, že postupy při obsazování ředitelských pozic na školách v Ostravě-Jihu budou v budoucnu více transparentní.


Sdílení je aktem lásky

Facebook Twitter