Je výsledek konkurzního řízení závazný? No jak kdy

Na konci letošního školního roku proběhly konkurzy na ředitelská místa na pěti základních školách a jedné mateřské škole v obvodu Ostrava-Jih. Mimo jiné se jednalo také o základní školu Kosmonautů 15, kterou vede již třináctým rokem pan ředitel Marek Pabjan, shodou okolností také zastupitel za opoziční hnutí LEČO. Za dobu jeho působení na ředitelském postu se ze školy stala stabilní instituce nabízející nejen běžné třídy, ale také speciální třídy pro děti s logopedickými vadami, či výběrové třídy, kde probíhá bilingvní výuka. Také já sám za necelý rok své práce ve školských komisích na statutárním městě Ostrava i v obvodu Ostrava-Jih mohu potvrdit, že ZŠ Kosmonautů 15 je vnímána jako pokroková základní škola, zapojující se do spousty projektů nad rámec činnosti běžné ZŠ a pan ředitel vykonává svou práci příkladně. Pan ředitel byl tak logicky jediným zájemcem na konkurzu o své vlastní pracovní místo. Konkurzní komise standardně sestává z devíti členů, a to nejen ze zástupců zřizovatele školy samotné (obvod Ostrava-Jih), ale také ze zaměstnanců školy, školské rady, Moravskoslezského kraje a České školní inspekce. Konkurzní komisí byl jednohlasně doporučen jako vhodný kandidát na nové šestileté období. Konkurzní komise má však pouze doporučující stanovisko a konečné slovo při jmenování ředitele školy má vždy rada příslušné obce, v tomto případě tedy rada obvodu Ostrava-Jih. V minulých letech, ještě za dob Adama Rykaly (ČSSD), bývalo naprosto běžné, že ředitelem byl jmenovaný někdo jiný než vítěz konkurzu. Důležitou byly pravděpodobně pouze konexe na členy rady obvodu, nikoli schopnost kvalitně řídit školu. Úřad tak tímto způsobem jmenoval ředitelkou ZŠ Formana kupříkladu osobu, které inspekce následně našla mnoho porušení právních předpisů během její činnosti na postu ředitelky ZŠ a proti které je současně vedeno soudní řízení za jízdu autem v opilosti. Podobným způsobem bylo postupováno také při dalších konkurzních řízeních na základních školách na Jihu.

My, jakožto Pirátská strana, jsme měli proto jako jednu ze zásadních priorit v komunálních volbách, aby ředitelem školy byl vždy jmenován právě vítěz konkurzního řízení. Nezávislá komise sestavená z odborníků na pedagogiku, školské právo a ekonomiku by měla zajistit dostatek odbornosti vybraného kandidáta. Při politickém jednání po komunálních volbách jsme byli o této prioritě ubezpečeni také všemi politickými stranami, se kterými jsme diskutovali v rámci povolebního vyjednávání po komunálních volbách. Nyní se však ukázalo, že ne každý se touto prioritou skutečně řídí. Přestože byl pan ředitel Pabjan doporučen jako vhodný a jediný kandidát na pokračování ve své funkci, členové rady městského obvodu – jmenovitě pan starosta Martin Bednář, místostarostka Markéta Langrová, místostarostka Hana Tichánková, místostarosta Otakar Šimík a členka rady Jana Hellerová (všichni za hnutí ANO) se při hlasování o jmenování ředitele ZŠ Kosmonautů 15 zdrželi hlasování, zatímco čtyři radní za ODS a hnutí Ostravak hlasovali pro. Pan ředitel tak nebyl jmenován, viz zde. To vše na úplném konci školního roku 2018/19. Je třeba si uvědomit, že zatímco učitelé odjedou v červenci na zasloužené prázdniny, ředitel je zodpovědný za uzavření předchozího školního roku, všech projektů a administrativní agendy, zajišťuje personální obsazení školy na následující školní rok a pravidelně má na starosti také stavební rekonstrukce, které je nutné během školních prázdnin stihnout tak, aby na začátku září bylo vše opět pro děti přichystáno. Například právě na ZŠ Kosmonautů 15 se letos v létě rekonstruovala školní jídelna a její rekonstrukce byla doprovázena mnoha problémy převážně technického rázu.

Za pana ředitele se následně postavilo nejen několik politických stran a hnutí, včetně nás, ale například také odborová organizace školy samotné. Pod tlakem veřejnosti pak bylo vedeno opětovné projednání rady, při kterém byl pan ředitel dodatečně jmenován. Je těžké odhadnout, co k tomu všechny radní za ANO vedlo. Zda měli s panem ředitelem nějaký osobní spor? Zda jim vadilo, že se jedná o opozičního zastupitele, či zda stejně jako v předchozích letech měli připraveného vlastního kandidáta na ředitelský post? Mohlo se také jednat o jakýsi druh mocenské hry – ukázat, co vše si může hnutí ANO dovolit a co může skutečně udělat, kdyby jen trochu chtělo. V každém případě je zjevné, že se všichni radní za hnutí ANO na absolutním konci školního roku pokusili záměrně destabilizovat v našem obvodě velmi dobrou základní školu. Za nás zbývá dodat, že jsme rádi, že nakonec vše dopadlo správně. Pan ředitel se může věnovat své záslužné práci a my děkujeme všem, kteří se v klíčový moment postavili na správnou stranu. Snad se nic podobného již nebude opakovat.