Kosmo na Jihu

Na konci letošního školního roku proběhly konkurzy na ředitelská místa na několika základních školách na Ostravě-Jih, mimo jiné také na základní škole Kosmonautů 15, kde je ředitelem již třináctým rokem Mgr. Marek Pabjan, MBA. Za dobu jeho působení se ze školy stala stabilní instituce nabízející nejen běžné třídy, ale také speciální třídy pro děti s logopedickými vadami, či výběrové třídy, kde probíhá bilingvní výuka. Pan ředitel byl jediným zájemcem na konkurzu na své vlastním pracovní místo. Podle našich informací byl konkurzní komisí jednohlasně doporučen jako vhodný kandidát na ředitele školy. Konkurzní komise přitom sestává nejen ze zástupců školy samotné a jejího zřizovatele (OstravaJih), ale také ze školské rady, kraje a české školní inspekce. Konkurzní komise má však pouze doporučující stanovisko a konečné slovo při jmenování ředitele školy má vždy rada obce, v tomto případě rada městského obvodu Ostrava-Jih. V minulých letech, ještě za dob Adama Rykaly (ČSSD), bývalo naprosto běžné, že ředitelem byl jmenovaný někdo jiný než vítěz konkurzu. Důležitou byly pravděpodobně pouze konexe na členy rady obvodu, nikoli schopnost kvalitně řídit školu. Úřad tak tímto způsobem jmenoval ředitelem kupříkladu osobu, které inspekce následně našla mnoho porušení právních předpisů během její činnosti na postu ředitelky ZŠ a proti které je současně vedeno soudní řízení za jízdu autem v opilosti. Více informací zde.

My, jakožto Pirátská strana, jsme měli proto jako jednu z priorit v komunálních volbách, aby ředitelem školy byl vždy jmenován právě vítěz konkurzního řízení. Nezávislá komise sestavená z devíti členů by měla zajistit dostatek odbornosti vybraného kandidáta. Při politickém jednání po komunálních volbách jsme byli o této prioritě ubezpečeni také všemi politickými stranami, se kterými jsme diskutovali v rámci povolebního vyjednávání po komunálních volbách. Nyní se však ukázalo, že ne každý se touto prioritou skutečně řídí. Přestože byl pan ředitel Pabjan doporučen jako vhodný a jediný kandidát na pokračování ve své funkci, členové rady městského obvodu – jmenovitě pan starosta Bc. Martin Bednář, místostarostka Markéta Langrová, místostarostka Ing. Hana Tichánková, místostarosta Ing. Otakar Šimík a členka rady Bc. Jana Hellerová (všichni za hnutí ANO) se při hlasování o jmenování ředitele ZŠ Kosmonautů 15 zdrželi hlasování a pan ředitel tak nebyl jmenován, viz odkaz.

Je těžké odhadnout, co k tomu všechny radní za ANO vede. Zda mají s panem ředitelem nějaký osobní spor, zda jim vadí, že se jedná o opozičního zastupitele, či zda stejně jako v předchozích letech mají připraveného vlastního kandidáta na ředitelský post? V každém případě je zjevné, že hnutí ANO na absolutním konci školního roku záměrně destabilizuje v našem obvodě velmi dobrou základní školu. Kdo nyní připraví školu na začátek následujícího školního roku, zajistí pracovní smlouvy a kvalitu pedagogického sboru, návaznost na projekty pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i nadané žáky, o které se škola doposud v rámci mnoha projektů příkladně starala? Jak na tom budou příští rok nejen zaměstnanci školy, ale hlavně její žáci? To aktuálně nikdo neví, a přitom konec školního roku je za rohem. Mimochodem, za pana ředitele se postavila v otevřeném dopise také odborová organizace při základní škole Kosmonautů 15. Bude to však něco platné?