Piráti z Ostravy-Jihu: Rekreační středisko Skalice Frýdek-Místek zůstane v majetku města

Co je doma, to se počítá! Více než roční drama kolem rekreačního střediska Skalice má happyend. Objekt zůstane v majetku města a najde navíc smysluplné využití. Došlo na slova opozičních Pirátů z Ostravy-Jihu, že rozhodnutí o prodeji nemovitosti by mělo probíhat na základě otevřené diskuze, po zvážení všech možností, sběru relevantních dat a informací o stavu objektu. Prodej majetku by měl být vždy až poslední možností.

Záměr o prodeji rekreačního střediska Skalice Frýdek-Místek byl předložen na zastupitelstvu obvodu v březnu loňského roku. Provoz objektu, který byl svěřen do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, vyhodnotila rada jako ztrátový a zkratkovitě navrhla jeho prodej. Pirátští opoziční zastupitelé tehdy apelovali na to, aby se před rozhodnutím o prodeji objektu zvážily jiné možnosti využití střediska. Navrhovali také stažení materiálu z programu zastupitelstva, to ale schváleno nebylo a následně byli koaliční většinou přehlasováni i v otázce záměru na prodeje nemovitosti.

Piráti to ale nevzdali a dál se osudem objektu zabývali. Na vlastní oči se jeli přesvědčit, v jakém stavu objekt je, jaké areál nabízí možnosti využití a co všechno je jeho součástí. Dál také zjišťovali podrobnější informace o provozu zařízení v současnosti i minulosti, o již proběhlých investicích do objektu, o tom, jakým způsobem se jeho využití propaguje a komu ho radnice nabízí. Ptali se i na aktuální ceníky, na to, co brání obvodu pronajímat objekt dalším subjektům, proč nemohou objekt využívat školy. Zajímalo je i to, zda existuje studie, kolik by stála další rekonstrukce, která by areál zatraktivnila.

A co se dozvěděli? Ano, zařízení je ve ztrátě. Ale to hlavně proto, že jediný, kdo ho využíval, byli zaměstnanci obvodu, nikdo nehledal nové cesty využití. Neřešilo se, že když obvod nemůže sám podnikat, dá se to řešit i jinak, zapojit příspěvkové organizace obvodu a zřídit jim například živnostenské oprávnění pro podnikání v ubytovacích službách. Pro školy je prostor skutečně nevhodný, u středisek volného času a oddílů jsou ale normy benevolentnější a jak Piráti zjistili, některé subjekty by zájem měly a obsazenost by mohla být zajištěna.

Za zmínku stojí také dosavadní investice do objektu. V roce 2012 bylo u každé ubytovací jednotky vybudováno sociální zařízení a s tím související přípojky v celkové hodnotě 2 208 264 Kč. V roce 2014 byla provedena oprava soklů chatek, vyměněna oken v celkové hodnotě 1 113 674 Kč. Celkem tedy náklady na rekonstrukce dosáhly 3,4 milionů korun. Vedení radnice tvrdí, že v objektu je vysoká energetická náročnost, je tam spousta nevhodných prvků a další rekonstrukce by byla drahá. Nemá ale zpracovaný cenový odhad rekonstrukce, ani neví, co vše je potřeba udělat a jak.

Prostě: Kdo chce, hledá způsob a kdo nechce, hledá důvod.

Piráti hledali způsob a poukazovali na možná řešení. A tak středisko našlo nové využití a bylo svěřeno do užívání Centru sociálních služeb Ostrava. 

„Za to děkujeme především panu náměstkovi Zbyňkovi Pražákovi z KDU-ČSL, který má pod sebou na Magistrátě odbor sociálních věcí a zdravotnictví,” oceňuje spolupráci a vstřícnost magistrátu zastupitelka Gabriela Macečková.

A jak šel čas se Skalicí? Piráti z Jihu pro vás vypíchli podstatné milníky:

11. března 2019 nám byl na zastupitelstvu předložen materiál se záměrem na prodej rekreačního střediska Skalice Frýdek-Místek, hlasovali jsme proti, nicméně většinovou koalicí byl schválen.

7. května 2019 jsme toto rekreační středisko navštívili.

4. června 2019 byla dokumentace k RS Skalice předložena radě města Ostravy, materiál byl stažen.

22. 8. 2019 Rada městského obvodu Ostrava-Jih, usnesením č. 1469/RMOb-JIH/1822/25 souhlasila s odejmutím majetku svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, rekreační areál v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.

17. 9. 2019 Rada města svým usnesením č. 02234/RM1822/33 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout odejmout nemovité a movité věcí a informovala o záměru města vypůjčit nemovité věci společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

25. 9. 2019 byl zveřejněn záměr o výpůjčce na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

16. 10. 2019 bylo na zastupitelstvu města Ostravy schváleno odejmutí nemovitosti městskému obvodu Ostrava-Jih.

28. 1. 2020 rada rozhodla o uzavření smlouvy s Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s..

13. 2. 2020 byla podepsána smlouva s Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s..