Pirátský názor: Jižní listy – Květen 2020

Radnice obvodu opět finančně podpořila projekt Participativní rozpočet pro školy. V jeho rámci rozhodují sami žáci, co by si do své školy chtěli pořídit. Hlavním cílem je naučit děti finanční gramotnosti a smysluplnému nakládání s penězi. Považujete rozvíjení finanční gramotnosti od školního věku za důležité? Jaké další aktivity by obvod mohl v tomto směru vyvíjet?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Ano, rozvíjení finanční gramotnosti dětí je pro nás zásadní. Práce s participativním rozpočtem je dalším krokem k praktické výuce ve školách. Rozvíjí tím samostatné uvažování, kreativní myšlení, vyzkouší si hlasování, vedení kampaně a získávání podpory spolužáků pro svůj návrh. Přispějí k rozvoji školy a v pozdějším věku se tak začnou snáze zapojovat do veřejného života. Chceme se zasadit také o rozšíření o exkurze, debaty či workshopy s architekty, ekonomy, truhláři a dalšími odborníky, kteří jim budou další inspirací do života.

Zdroj: Jižní listy – Květen 2020