Na zasedání zastupitelstva jsme opět předvedli konstruktivní práci

Mezi březnovým a červnovým zasedáním zastupitelstva uplynuly tři měsíce, během kterých se i náš obvod potýkal s koronavirem a v průběhu zasedání na pandemii došla několikrát řeč. Téma pandemie nebylo ovšem předmětem ostrých debat.


1. Dopravní podnik a jízdní řády

Jedním z materiálů ke schválení, který nás dost znepokojil, byla revokace usnesení březnového zastupitelstva, kterým jsme pověřili starostu, aby radě města Ostravy, jakožto valné hromadě Dopravního podniku Ostrava (DPO), předložil postoj zastupitelů ke změnám jízdních řádů. Cílem usnesení bylo, aby Jih měl možnost jízdní řády konzultovat a aby se upravily některé tramvajové spoje. Kladli jsme důraz na to, že usnesení z minulého zasedání nebylo dobře vyřízeno. Fakt, že nebylo radě města předloženo, starosta obhajoval tím, že primátor Tomáš Macura předložení odmítl[1]Nutno říci, že žádná judikatura nenakazuje primátorovi usnesení na radu města předložit a nic nenutí starostu městského obvodu takové usnesení vyřídit stanoveným způsobem a ve … Continue reading. Zpětnou vazbou byl tedy pouze e-mail jeho náměstka Vladimíra Cigánka, který na usnesení příliš nereagoval. Obracel se v něm na občany, nikoliv na zastupitele, od kterých přišla formální žádost k řešení situace, e-mail je plný osobních dojmů nebo již známých faktů, neuvádí, zda budou jízdní řády konzultovány s dopravní komisí našeho obvodu apod. Nutně to není špatně, ale relevantní odpověď to také není. Pavlína Nováčková poukázala, že rada má teď zodpovědnost za to, jak budou vypadat jízdní řády v září. Upozornila i na skutečnost, že dopravní propojenost Ostravy je podle strategického plánu města jeho první cílem.

Podle výstupů jednotlivých radních a zastupitelů to vypadalo, že každý s někým jedná a každý se někoho ptá. Jeden řeší účast ředitele DPO na dopravní komisi Jihu. Druhý s ním řeší úpravu tramvajových linek na zvláštní schůzce. Třetí to řeší přes náměstka. Čtvrtý se zajímá. Proč postupovat jednoduše společně, když to jde složitě zvlášť.

Ale pár pozitiv na zastupitelstvu zaznělo – s DPO má být schůzka již v týdnu od 15. 6. 2020 a tramvaj č. 17 má od pana náměstka Cigánka aktuálně příslib většího posílení než dosud (tři spoje na Vřesinskou každou hodinu). Teď je míček mezi naší radnicí, DPO a valnou hromadou. Stále věříme, že naše pirátská intervence a zájem o kvalitnější propojenost Ostravy dospěje ke zdárnému konci. Dopravní podnik je důležitým partnerem v rozvoji obvodu, a proto je nutné s ním jednat průběžně – a to nejen o jízdních řádech. Očekáváme od rady obvodu, především od členů hnutí ANO, kteří mají výrazné zastoupení v radě města, a od členů ODS, jejichž náměstek Cigánek má v gesci dopravu, že budou více hájit zájmy svých občanů z nejlidnatější části města. Od pečlivé péče o tramvajové zastávky přes jízdní řády až po komfort cestování[2]Třeba se zajímat o počet nízkopodlažních vozů, nebo by se měla lépe ohlídat investice do zastávky na terminálu Dubina, pod jehož střechu prší a zastávka tedy nechrání před … Continue reading. Pirátští zástupci o vyváženost ve městě usilují na všech úrovních.

2. Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2019 pro Futsal club Ostrava, z. s.

Rozhodování bylo velmi složité, neboť podpora sportování mládeže patří mezi body pirátského programu. Vůči městskému obvodu se jednalo o první pochybení, ale problémy měl klub i jinde, např. nesplnil podmínky i vůči krajskému úřadu nebo na internetu neuvádějí účetní závěrky. V žádosti o dotaci, na kterou peníze dostali, nespecifikují např. to, kolika osob z našeho městského obvodu se dotace týká. Od obvodu i magistrátu už klub dostal varování, aby byl zodpovědnější.

Podpora sportu je na Jihu velmi výrazná, veřejnoprávní dotace, které jsou hrazeny z dotačního titulu, jsou např. 4x vyšší než do kultury a 2x vyšší než do sociální oblasti. Nejenže se jedná o výrazný nepoměr, ale zároveň se ukazuje, že tato štědrost generuje i problémy.

3. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021

Aktivně jsme se v komisích zúčastnili připomínkování jak obecného dotačního programu, tak specifických podmínek pro oblast sociální a společnou oblast kultury, prevence kriminality a sportu. Uvítali jsme přístup radnice směrem k efektivnějšímu podávání a administrování dotací (pokud vše klapne, bude spuštěn systém EvAgend) a většina našich připomínek byla zapracována. Přímo na zastupitelstvu se doplnila na náš podnět do podmínek sociální oblasti do uznatelných nákladů úhrada zdravotnického materiálu a do potravin odměny pro seniory a handicapované (podmínky počítaly jen s odměnami pro děti).

4. Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019

Zde se předsedkyně klubu ptala na poznámku z interní auditorské zprávy, co to znamená, že systém finanční kontroly je méně účinný v oblasti realizace VŘ na zeleň, jak jsou v současné době zaúčtovávány projektové dokumentace, studie, na jaký jdou účet, jak dlouho se evidují v majetku a jak probíhají veřejnosprávní kontroly, když podle zprávy probíhají jen u vybraných příspěvkových organizací, a jak potom vypadá hodnocení ředitelů. Odpovědi byly více či méně uspokojivé a víme, co dále hlídat.

5. Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019

Ptali jsme se na sankce, které uplatnil odbor dopravy a komunálních služeb vůči společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za špatný pokos a jak se situace vyvíjí dnes. Podle sdělení místostarosty Zdeňka Hübnera by mělo být letos vše v pořádku. Dále jsme poukázali na nevyváženost materiálu, který neinformuje ve všech krocích stejně – například proč je u položky 3422 (demolice dětského hřiště) uvedeno, že se hradila z transferu města a u položky 3326 – opravy uměleckých děl tahle informace uvedena není. Dále např. není v jednom přehledu uvedeno, že parkourové hřiště se stalo součástí projektu Zeleň za Lunou a je to uvedeno zase jinde. Bylo by dobré, aby důvodová zpráva nebo jeden z předložených dokumentů propojoval všechny informace a na ty další odkazoval. Bylo by to transparentnější jak pro zastupitele, tak pro občany. I když klikací rozpočet až na faktury to samozřejmě nenahradí.

6. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská

O prodeji nemovitosti školy a přilehlého pozemku jsme dlouze debatovali. V zásadě jsme proti prodávání majetku jen proto, abychom do něj nemuseli investovat. Hnutí LEČO mělo správnou připomínku ohledně nevýhodnosti navržené kupní smlouvy. Hlasování bylo volné.

7. Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní

Domníváme se, že nájemné z předzahrádek podniků je pro obvod výnosnější než jednorázový prodej. V tomto případě považujeme prodej rovněž za zbytečný. Na zastupitelstvu se debatovalo i to, zda nebude odepřen přístup do zdejšího Alberta apod.[3]RACEK plus s.r.o.https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25869264/racek-plus-sro/, Michal Galajdahttps://www.hlidacstatu.cz/osoba/michal-galajda

8. Vyvěšení taiwanské vlajky

Podpořili jsme návrh ODS na vyvěšení taiwanské vlajky jako formu poděkování za jeho pomoc v našem boji s COVID-19 i na podporu boje tohoto státu za samostatnost.

9. Vyvěšení vlajky EU

Podpořili jsme i návrh občana na stálé vyvěšení vlajky EU. Bohužel neprošlo ani tohle. Asi bychom měli vrátit ty dotace EU, ze kterých podporujeme školy nebo opravujeme veřejná prostranství.

10. Prostor pro opozici v Jižních listech

Podpořili jsme návrh hnutí LEČO, aby opozice měla pro vyjádření svého názoru více místa v Jižních listech. A světe div se, prošlo to.

11. Opozice na jednání rozborových komisí příspěvkových organizací

Veřejně bylo deklarováno, že se opozice může účastnit rozborových komisí příspěvkových organizací. Nedovedli jsme se dohodnout na správném usnesení, tak doufejme, že veřejná deklarace jako příslib otevřenosti koalice nebude v dalším roce v březnu zapomenuta.

12. Problematika sucha a strategického plánu

Zastupitel Ondra Netočný se dotazoval, jak se bude bojovat se suchem, když minulý rok to dopadlo katastrofálně. Informace k problematice jsme už nějaké měli, ale určitě nezaškodí, když se řeknou i veřejně. Sekání trávy se nyní bude opírat o generel veřejné zeleně, se kterým prý budeme seznámeni. Pokosy se řeší v sektorech, dbá se na výšku trávy, ke každé lokalitě je přistupováno individuálně. Tak uvidíme v červenci.

Strategický plán – to je kapitola sama pro sebe. Až se rozjede, vydáme k němu a k jeho přípravě samostatný článek.

Další zastupitelstvo se uskuteční 10. 9. 2020. Budeme na značkách.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

9. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 11. 6. 2020.

Reference

Reference
1 Nutno říci, že žádná judikatura nenakazuje primátorovi usnesení na radu města předložit a nic nenutí starostu městského obvodu takové usnesení vyřídit stanoveným způsobem a ve stanovený čas. Revokací usnesení byla litera zákona naplněna.
2 Třeba se zajímat o počet nízkopodlažních vozů, nebo by se měla lépe ohlídat investice do zastávky na terminálu Dubina, pod jehož střechu prší a zastávka tedy nechrání před nepřízní počasí.
3 RACEK plus s.r.o.https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25869264/racek-plus-sro/, Michal Galajdahttps://www.hlidacstatu.cz/osoba/michal-galajda