Vedení jižanské radnice koronavirus podceňuje, odmítá jinou než prezenční formu zastupitelstva

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Často skloňovaný citát do puntíku vystihuje postoj radnice největšího městského obvodu k pořádání zasedání zastupitelstva v režimu, který by reflektoval současný epidemický stav. Již počátkem listopadu žádala Pavlína Nováčková na schůzi předsedů zastupitelských klubů o zvážení hybridní nebo online formy zastupitelstva z důvodu nepříznivé pandemické situace, ale nikdo z přítomných zástupců politických stran a hnutí pirátský návrh nepodpořiI.

Druhou žádost zaslala 22. února zastupitelka Gabriela Macečková:

„Vážený pane starosto, vážené vedení obvodu,

chtěla bych vás požádat, abyste ještě jednou zvážili možnost konání zastupitelstva online. Jsme v situaci, kdy jako zastupitelé bychom měli jít příkladem a snažit se minimalizovat kontakt. Jak určitě víte, situace je velmi vážná a nepřijde mi vhodné, aby se sešlo přes 45 lidí v nevětraném zasedacím sále bez možnosti dodržování dvoumetrových rozestupů. Mnohá zastupitelstva napříč republikou již prokázala realizovatelnost takovéto schůze a v cestě nám nestojí žádné legislativní překážky. Je to teď pouze jenom o vůli chtít.

Zároveň vám opětovně nabízím za náš zastupitelský klub pomocnou ruku s realizací a testováním online zasedání.„

Odpovědí ovšem bylo, že se opětovně přiklánějí k variantě fyzické podobě zastupitelstva.

Gabriela Macečková dlouhodobě prosazuje distanční nebo hybridní formu zasedání zastupitelstva.
Gabriela Macečková dlouhodobě prosazuje distanční nebo hybridní formu zasedání zastupitelstva.

Některé městské části se přitom na variantu online nebo hybridního zastupitelstva připravují,  na Magistrátu města Ostravy již tento týden historicky první hybridní zastupitelstvo proběhlo. Mnohé obce napříč celou republikou si již takové jednání otestovaly v praxi. Existují osvěcené softwary, které umožňují komfortní online schůzi zastupitelstva a napříč republikou jsou známé zkušenosti, které jsou přenositelné.

Věříme, že je správné, aby se zastupitelstva obcí vydala touto cestou a umožnila jednání obecních zastupitelstev alespoň částečně online, aby i lidé v karanténě, s vážnými zdravotními onemocněními nebo z rizikových skupin mohli vykonávat svůj mandát.

Proto navrhneme na nadcházejícím zastupitelstvu úpravu jednacího řádu, aby toto bylo umožněno a zároveň znovu nabídneme pomocnou ruku s přípravou daného řešení, s testováním a vyladěním detailů, abychom, až to budeme potřebovat nejvíce, byli připraveni.

Petr Kopečný si distanční zasedání zastupitelstva města vyzkoušel ve středu 3. 3. 2021 a nemůže si jej vynachválit.
Petr Kopečný si distanční zasedání zastupitelstva města vyzkoušel ve středu 3.3.2021 a nemůže si jej vynachválit.

Je však důležité podotknout, že s podmínkami, v jakých se má odehrávat nadcházející zastupitelstvo, nesouhlasíme. V zasedacím sále není z kapacitních důvodů možné dodržet dvoumetrové rozestupy a paradoxně, i když je jednací sál ze 2/4 obehnán okenicemi, v sále nelze větrat, a tedy nepovažujeme tuto schůzi za bezpečnou.

Abychom maximálně využili všechny dostupné možnosti, požádali jsme vedení, aby alespoň zajistilo možnost se na místě otestovat antigenními testy. S tím nám vedení radnice vyšlo částečně vstříc a nabídli nám možnost zajít si 8. 3. 2021, tři dny před zastupitelstvem, nechat se na úřadu otestovat. Zároveň všichni zastupitelé byli vyzváni, aby se buďto nechali otestovat na úřadě, nebo zašli na test po své vlastní ose v kterémkoliv odběrovém místě. My toho využijeme.