Otevřený dopis radě MOb Ostrava-Jih: Postoj RMOb Ostrava-Jih k řešení situace na ZŠ Horymírova

ZŠ Horymírova

Piráti se znepokojením sledují situaci na ZŠ Horymírova, kde většina učitelského sboru hrozí výpovědí kvůli nekompetentnímu vedení ředitelky Škaldové. Situaci jsme diskutovali na zastupitelstvu konaném 10. 3. 2022 a nyní vyzýváme radu městského obvodu Ostrava-Jih k okamžitému vyřešení této situace.

Vážený pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 8. 4. 2022 byla na webových stránkách České školní inspekce zveřejněna zpráva o výsledku kontroly na ZŠ Horymírova. Na tento dokument čekali učitelé, rodiče, zastupitelé, ale hlavně Vy – radní městského obvodu Ostrava-Jih. Na zasedání ZMOb dne 10. 3. 2022 jste deklarovali, že tato zpráva je klíčová pro případné odvolání paní ředitelky Škaldové. Ve zprávě se uvádí vše, co již padlo na zastupitelstvu: nekoncepční vedení základní školy, atmosféra strachu a nedůvěry mezi zaměstnanci školy, nedostatečná zpětná vazba pedagogům, neexistující hospitační činnost, udržování úvazků slabých pedagogů, nedostatečné oceňování pedagogů a pohrdání jejich prací a mnoho dalších činností, ukazujících nekompetentní vedení školy jako takové.

Naopak vyzdvižena byla ve zprávě práce učitelů. Právě tito učitelé však střídavě odcházejí na nemocenskou s následky psychického týrání a vracejí se, aby ulevili svým kolegům. Aktuálně je ve škole devět učitelů na nemocenských, někteří nejen v řádech týdnů, ale i měsíců. Další již vykazují známky vyčerpání a stresu z dlouhodobě neřešené situace, velkého množství zastupování a pokračujícího psychického nátlaku.

Na zasedání zastupitelstva dne 10. 3. jste byli informováni pedagogickým sborem, že nejpozději na konci března budou rozesílat životopisy a hledat nová místa na jiných školách. Jelikož se aktuální situace na ZŠ Horymírova již ve školském prostředí roznesla, učitelé mají nejen připravené výpovědi, jiné školy jim také nabízejí úvazky. Všichni víme, že kvalitních pedagogů je málo. Učitelé odejít nechtějí, k odchodu jsou nuceni atmosférou ve škole a jednáním paní ředitelky Škaldové. Pokud nebude rada městského obvodu jednat ihned, škola ztratí převážnou část pedagogického sboru, který byl hodnocením ČŠI vyzdvihnut, a na tato místa následně vybere nové pedagogy aktuální, manažersky nekompetentní, vedení školy.  

Nejbližší řádné jednání rady obvodu je plánované na 21. 4. Jediným řešením je dle nás odvolání paní ředitelky na tomto jednání. Pokud však k odvolání nedojde a aktuální situace bude pokračovat, následky ponese nejen škola, ale především žáci a jejich rodiče, rovněž utrpí i pověst našeho městského obvodu.

Chceme vás zároveň ubezpečit, že máte naši plnou podporu jak pro samotný akt odvolání, tak pro další úkony související s nápravou vzniklých škod.

S pozdravem

zastupitelský klub Pirátů Ostrava-Jih

Pavlína Polášková
Gabriela Macečková
Michal Breškovec
Petr Kopečný
Ondřej Netočný

člen komise školské a kulturní
Arnošt Žídek