Pirátský názor: Jižní listy – Prosinec 2021

Blíží se konec roku, adventní čas, který vybízí k zastavení i malému bilancování. V jakých oblastech udělal městský obvod Ostrava-Jih v roce 2021 největší pokrok?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Obvod v roce 2021 realizoval mnoho investic. Jedna z nejpovedenějších je revitalizace bývalých lázní na Velflíkově ulici a poskytnutí prostor kultuře a obchodníkům. Dobrým výsledkem je rekonstrukce domu na Čujkovově 29 a zřízení bydlení pro seniory. Proces tvorby a schválení strategického plánu považujeme za nedokonalý, a byť jsme jej podpořili, tak je na něm ještě spousta práce. Pořád navíc není dostupný pro veřejnost. Těší nás rozvoj organizace KZOJ a její snaha posouvat kulturu i přes úskalí koronaviru. Také školy jsou chloubou obvodu. Konec roku má však být i reflexí toho, co šlo udělat jinak – třeba lépe promýšlet a připravovat prodeje obecního majetku. Aby opravdu byly prodeje prospěšné pro obvod, na tom je třeba zapracovat. Přejeme občanům hezké svátky.

Zdroj: Jižní listy – Prosinec 2021