Škola a fitness centrum možná skončí na dlažbě. Kvůli lenosti radnice

ÚMOb Ostrava-Jih

Vedení radnice si neumí vážit slušných a poctivých nájemců. Na posledním zasedání zastupitelstva předložila ke schválení záměr prodeje nebytových prostor v komplexu, k němuž patří Kino Luna a zároveň již několik let vestavba supermarketu Billa. Důvod prodeje rada obvodu přiznala – prostory budou za pár let potřebovat velkou rekonstrukci a do té se vedení nechce. Nejjednodušším východiskem je pro ně – jako obvykle – prodat.

Složité majetkové vztahy, které nyní v komplexu budov panují, se datují do roku 2014, kdy o dění v obvodu rozhodovaly ČSSD a ODS. Provoz supermarketu byl tehdy spuštěn 30. 7. 2014. A už v té době byl problém, že obvod se vykašlal na malé živnostníky a nájemce. Kvůli rozhodnutí radnice tehdy skončil např. fotograf, prodejna zeleniny nebo řeznictví.

Teď příběh, zdá se, pokračuje. Prostory, jež má radnice záměr prodat je společnosti OC LUNA s.r.o., majiteli prodejny supermarketu, nyní obývají společnost BIP, spol. s r.o., která zde od r. 1998 provozuje fitcentrum, a Střední škola služeb a podnikání z Poruby. Ta zde od r. 1994 provozuje učňovské středisko oboru holič a kadeřník. Oba nájemci od začátku řádně platí obvodu slušné nájemné, které ročně činí statisíce korun.

Ani jeden z nájemců nebyl dopředu informován, že se radnice chystá své prostory OC Luna s.r.o. v nejbližší době prodat. Pro střední školu je hrozící ztráta prostor, navíc v tak blízkém časovém horizontu, značný problém organizační i finanční. Škole je zřizovatelem – Moravskoslezským krajem – každoročně poskytován příspěvek na provoz školy. Nečekané chování radnice tedy zasahuje i do rozpočtu kraje. Z hlediska organizačního je pro vedení školy značně obtížné předělávat své plány ve výuce. Fitcentrum má zase vybudovanou stálou klientelu a podnikatelské plány, které jsou navázány na zdejší prostor. Ani této společnosti se nelíbí představa, že by mohla o své místo přijít.

Stanoviska obou subjektů, která si od nich Piráti kvůli doplnění informací těsně před zasedáním zastupitelstva vyžádali, popisují veškeré výše uvedené problémy, a vyjadřují přání, že by v objektu rády zůstaly. Díky našemu zájmu mají oba subjekty teď možnost v předstihu s radnicí Ostravy-Jihu celou věc řešit a této možnosti dle svých slov využijí.

Na zasedání zastupitelstva padala z úst koaličních radních vyjádření, nad kterými zůstává rozum stát. Třeba starosta byl velmi rozladěn, že Piráti poskytli subjektům podklady k rozhodování. Pavlína Polášková, šéfka zastupitelského klubu Pirátů na Jihu, nicméně poukázala na skutečnost, že podklady pro zasedání zastupitelstva jsou všem lidem v anonymizované podobě dostupné na webových stránkách obvodu a tudíž neudělala nic špatného. Korunu férovému přístupu nasadil místostarosta Otakar Šimík prohlášením, že se jedná pouze o záměr a nevidí tedy důvod, proč by se v této fázi měli s nájemci bavit.

Další diskuze na zastupitelstvu se točila i kolem ekonomické výhodnosti – nikde v podkladech totiž nebyly uvedeny hodnoty majetku, odhadované náklady na rekonstrukci, žádný soupis nákladů dosavadních ani předpokládaných a ani odhad prodejní ceny a popis cesty, jak se k ní došlo. V návrhu rozpočtu se však cena objevila v příjmové stránce – lze však předpokládat, slovy kolegy z opozičního hnutí, že cena byla odhadnuta tak, aby rozpočet „vyšel“. Radnice si prostě nespočítala, co rizika a výhody případného prodeje, vidí jen cíl prodat a nestarat se.

Přestože chápeme, že pro zájemce by bylo mnohem jednodušší, kdyby mohl zcelit majetek a radnici by odpadla starost s údržbou a rekonstrukcemi i za cenu ztráty příjmů z nájmu, způsob, jakým koalice přistoupila k řešení problému je z našeho pohledu nepřijatelný a jen ukazuje na to, že místo hledání řešení se radnice starosti raději zbaví. A to bez sebemenší snahy o projev slušného chování k nájemcům, tak bez jakékoliv ekonomické kalkulace.