Pirátský názor: Jižní listy – Listopad 2021

Na přelomu října a listopadu budou moci obyvatelé Jihu již pošesté hlasovat o projektech participativního rozpočtu. Na nápady lidí je ročně vyčleněno 10 milionů korun. Je podle vás tato částka vzhledem k 100tisícovému obvodu dostatečná na to, aby podpořila i se zohledněním narůstajících cen větší projekty, které nyní musí být mnohdy vyřazeny?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Nejprve by mělo vedení radnice provést revizi participativního rozpočtu. Často se v návrzích objevují např. projekty škol a školek. Tyto projekty mají být realizovány z běžného rozpočtu ve spolupráci se školami a v jasně stanoveném pořadí. Koalice tvrdí, že obvod je úspěšný v čerpání dotací, věříme proto, že by i na tyto projekty dokázala sehnat externí finance. Dále by byla vhodná analýza nákladů na údržbu realizovaných projektů a jejich reálné využívání a spokojenost obyvatel. Posunem by i bylo lepší propojení participativního rozpočtu se strategickým plánem, či místo jednotlivých projektů uvažovat o proměně oblastí jako celku. Cest je mnoho a vedení by je mělo promyslet předtím, než zvedne částku na participativní rozpočet jen proto, že se blíží komunální volby.

Zdroj: Jižní listy – Listopad 2021