Pirátský názor: Jižní listy – Únor 2023

V únoru se v městském obvodě Ostrava-Jih poprvé koná masopust. Které z kulturně-společenských akcí se zaměřením na udržování lidových tradic a k posílení komunitního života by měl obvod zachovat a podporovat? A jaké akce tohoto typu podle vás na Jihu chybějí?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Udržování tradic v obvodu, jehož kulturní identita se vznikem sídlišť výrazně proměnila, není jednoduché a může sklouznout k trapnosti a pitoresknosti. Doufám, že masopust na Náměstí Ostrava-Jih tuto náročnou roli ustojí. Moc pěkná tradice ze starých dob je vynášení Morany. Myslím ale, že nahlédnutí do kronik bývalých obcí Jihu může napovědět, na co by se radnice mohla zaměřit: příkladem jsou dožínkové slavnosti ve Výškovicích. A nemusí jít nutně o centralizovanou akci na Náměstí Ostrava-Jih, ale soubor komunitních aktivit na různých místech, třeba v bývalých vesnicích. Je třeba také oslovit sdružení a spolky, které tradice udržují. Jinak lze slavit i konec roku. Inspirací k prožitku lidových slavností a pochopení jejich významu je kniha Svátosti Lucie Králíkové.

Zdroj: Jižní listy – Únor 2023