Stanovisko ke změnám MHD v Ostravě

Ke dni 4. 9. 2023 má proběhnout doslova revoluce v dopravní obslužnosti Ostravy. Změny se týkají hlavně přetrasování tramvajových linek. Jako Piráti z Jihu z těchto plánů ovšem nejsme vůbec nadšeni. Vidíme v něm obrovské snížení komfortu a dostupnosti pro obyvatele našeho městského obvodu, a to z několika důvodů.

Jedním z nich je citelná redukce přímých spojů z okrajových částí Jihu a velké navýšení nutnosti přestupů, které prodlouží dojezdovou dobu. Zároveň shledáváme mnohá přestupní místa jako nešťastná, či nebezpečná, a to zejména Sport arénu, Mariánské náměstí, ale také Karolinu, která už nyní kapacitně nedostačuje. Zvýšení přestupů výrazně sníží komfort při cestování, což nejvíce dopadne na seniory, lidi s omezenou s mobilitou nebo rodiče s malými dětmi, a to i přes to, že budou jezdit pouze bezbariérové spoje. Bezbariérové vozy, stres při přestupování na nebezpečných uzlech nevynahradí.

Jako největší zásahy hodnotíme ztrátu spoje z Výškovic, Dubiny a Hrabůvky do Poruby, ztrátu přímého spoje z Dubiny a Hrabůvky na Hlavní nádraží a ztrátu rychlého spojení z Výškovic přes Zábřeh do centra, tedy ztrátu linky č. 6.

Posílením hlavních páteřních linek získají výhodu lidé cestující pouze po páteřních linkách, nevýhodu pak budou mít všichni mimo ně. Samozřejmě se najdou i pozitiva, např. přímé spojení z Hrabůvky do Poruby autobusovou linkou 78 pro ty, kteří potřebují nasednout např. na zastávce Hrabůvka kostel a vystoupit na Duze v Porubě.

Primární snaha DPO ušetřit 50 mil. Kč prostřednictvím omezením některých spojů je prezentována jako chytrá optimalizace dopravy, což není šťastné řešení. Městská hromadná doprava je hlavně služba veřejnosti a úspory se musí hledat jinde než v účelu, pro jaký je v Ostravě zřízena, tedy ekologickou, bezpečnou a pohodlnou mobilitu obyvatel. Ostatně ani MAPPA nebyla k plánovaným změnám přizvána, a to přesto, že plánované změny zasahují do koncepcí a projektů, které ateliér připravil nebo má v řešení.

Do září je ovšem ještě dost času, proto zde na Jihu budeme tuto závažnou změnu pro náš obvod řešit napříč politickým spektrem a věříme, že při tak zásadních změnách zaujmou zastupitelé konsensuální postoj. Zároveň vyzýváme veřejnost, aby svůj názor a potřeby napsali nejen nám, ale i Dopravnímu podniku, vedení radnice Jihu i magistrátu, který přiděluje Dopravnímu podniku Ostrava peníze na provoz. Je potřeba širší diskuze o městské hromadné dopravě jako jedné z priorit a její roli v současné Ostravě i způsobu a cestách financování. V mnoha ohledech je naše městská doprava dále než v jiných městech, ať už je to výrazná modernizace vozového parku, stále se zlepšující online služby a placení jízdného, moderní a poutavý marketing nebo bohulibý charitativní projekt a za to jsme i my na Jihu rádi, ale dostat se efektivně a rychle z místa na místo, to je základ smyslu městské hromadné dopravy.