Pirátský názor: Jižní listy – Únor 2022

Jak výzkumy potvrzují, v kultivovaném prostředí je pácháno méně trestných činů. Ze statistik také vyplývá, že na Jihu je v posledních letech evidováno méně deliktů než v minulosti, což mimo jiné souvisí s tím, že v obvodě probíhá mnoho aktivit zaměřených na prevenci kriminality. Které další faktory se podle vás na tomto stavu podílejí, respektive co a jak byste ještě chtěli v otázce bezpečnosti z pozice zastupitele na Jihu změnit?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Chtěli bychom rozšířit univerzitu třetího věku o předměty, které by se zaměřovaly na bezpečnostní rizika a zvýšit tak informovanost seniorů. Také bychom chtěli dát lidem možnost, aby mohli zavolat na konkrétní policejní služebnu nebo zastupiteli obvodu a upozornit je na problém z oblasti bezpečnosti. Každý zastupitel by měl přidělenou nějakou část Jihu a musel by se nahlášeným problémem zabývat. Stejně tak služebny. Tím docílíme spolupráce s občany na bezpečnějším životě na Jihu. Velmi důležité je i vzdělání dětí a možnost smysluplného trávení volného času a možnost sportovat i finančně nezajištěným dětem. Možností, jak zlepšit bezpečnost na Jihu, je spousta. Je žádoucí, aby Jih měl vlastní akční bezpečnostní plán, který by pokrýval všechny oblasti prevence.

Zdroj: Jižní listy – Únor 2022