Pirátský názor: Jižní listy – Říjen 2020

Blíží se 28. říjen, výročí vzniku samostatného Československa a obnovení české státnosti. Jaké má pro Vás toto datum význam? Je podle Vás důležité, aby si tento den lidé připomínali?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Od vzniku republiky se stále učíme, co to je svoboda a demokracie. Je to odpovědnost každého jednotlivce za svůj život i svět kolem sebe. Demokracie není neměnný stav, ale proces. Náš boj o hodnoty, který vznikem samostatného Československého státu odstartoval, ještě neskončil.

Dnešní doba je složitá, ale máme na ni nezaměnitelný vliv. Skutečná změna nikdy nepochází z vnějšku, ale vždy zevnitř. Naším nástrojem pro takové změny je dialog. Polarizace společnosti žádnou změnu nepřinese, naopak veškeré pozitivní trendy smaže a uvrhne nás do neproduktivního handrkování o zástupných tématech. I historicky vedlo rozdělení společnosti ke konfliktům většího či menšího rozsahu. Veďme proto slušný a věcný rozhovor s lidmi jiného názoru a snažme se navzájem najít pochopení.

Zdroj: Jižní listy – Říjen 2020