Pirátský názor: Jižní listy – Listopad 2020

Rada městského obvodu v říjnu vyhlásila druhou a třetí bezdoplatkovou zónu na svém území. Staly se jimi hotelový dům Hlubina v Hrabůvce a hotelový dům AREÁL v Zábřehu, které jsou dlouhodobě známy koncentrací problémových obyvatel. Nově přistěhovalí nájemníci zde už nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. Jak hodnotíte toto opatření a jak by podle Vás měla radnice dále postupovat proti tzv. obchodníkům s chudobou?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Vyhlášení bezdoplatkové zóny není nástrojem boje proti obchodníkům s chudobou. Fakt, že ubude počet příjemců doplatků na bydlení, ale počet občanů, kteří potřebují bydlet, neubude. Ghetta tímto nezmizí, jen se postupně přesunou jinam. Za Piráty vnímáme pozitivně snahu radnice omezit segregaci a koncentraci sociálně patologických jevů. Zavádění bezdoplatkových zón ale považujeme za cestu do slepé uličky. Zásadní je nyní sledovat, jaký má vyhlášení zóny efekt, případně kam se dotčení obyvatelé přestěhují. Vhodným řešením je, aby nejen Jih, ale i další obce v kraji pracovaly na kvalitním dostupném bydlení pro potřebné. Ti pak nebudou nuceni migrovat z jedné vyloučené lokality do druhé nebo kompenzovat si absenci sociální dávky využíváním šedé ekonomiky a černého trhu.

Michal Breškovec – poznámka:

Ačkoliv tento příspěvek vyšel v Jižních listech pod mým jménem a moji fotkou, jeho autorkou je Romana Körösi. Redakční rada Jižních listů však neumožnila vydat článek pod jejím jménem. Rozhodli jsme se tedy zveřejnit příspěvek pod mým jménem, protože s jeho textem plně souhlasím.

Zdroj: Jižní listy – Listopad 2020