OC Odra a její budoucnost v rukou zastupitelů

Zastupitelé obvodu mají dnes před sebou těžkou chvíli. Budou hlasovat o jedné ze zásadních městotvorných věcí – a tou je vzdání se předkupního práva na pozemky a zbytky bývalého OC Odra. Pojďme se podívat na zoubek celé akci.

Epochální výlet za historií jedné z největších chyb obvodu

Jak je jižanům jistě známo, pozemky v roce 2006 prodali zastupitelé za ČSSD, KSČM a KDU-ČSL společnosti 3E PROJEKT, a.s. Na místě měl vyrůst moderní obchodní komplex drobných obchodníků. Záměr multifunkčního nákupního střediska se prezentoval i v médiích; podobu střediska navrhl Ateliér Simona. Od nápadu se ale upustilo a po zbourání bývalého obchodního střediska v roce 2015 zůstal na místě jen polorozbořený výměník a rozbitá dlažba, oboje obehnáno oplocením.

V roce 2017 firma definitivně oznámila, že na místě nebude realizovat žádnou investici. Dřívější nákupní středisko přitom nabízelo ze služeb např. knihkupectví, pekárnu, řeznictví, drogerii, diskotéku, v místě se nacházela knihovna (nyní přestěhovaná) a služebna MP (ta dnes sídlí v jednom z nedalekých věžáků). 

Téma se objevilo i na veřejném setkání se starostou dne 17. 5. 2017, kde padl návrh na vybudování chodníku kolem plotu. Tehdy se naše pirátka Pavlína na vztah obvodu a majitele pozemku dotazovala. Starosta uvedl, že s vlastníkem pozemků 3E PROJEKTem jedná a nikam to nevede. Jak vypadala jednání se nedozvíme, pravdou je, že jsme pro vlastníka pozemků nebyli partneři.

A dnes?

Nyní přišla společnost 3E PROJEKT s tím, že chce prodat své pozemky společnosti Lidl, která v lokalitě plánuje postavit obchod o minimální prodejní ploše 1000 m2 a parkoviště pro 90 aut. Aby se jejich transakce mohla uzavřít, obvod se musí vzdát předkupního práva na pozemky v držení 3E PROJEKTu. Dle materiálu do zastupitelstva mají být uzavřeny smluvní vztahy, které říkají, že obvod se vzdává předkupního práva proto, aby mohly společnosti uzavřít smluvní vztah spolu. Pokud se do určitého času nepodaří prodejnu postavit, může pozemky (bez budovy) odkoupit městský obvod z vlastního rozpočtu. Pro zajímavost, v roce 2006 koupil 3E PROJEKT lokalitu za 17 000 000 Kč, nyní ji prodává za 35 000 000 Kč, přestože cena je znaleckým posudkem odhadována na cca 23 000 000 Kč. V ceně jsou však nyní zahrnuty i další pozemky, které firma 3E PROJEKT vykoupila od jiných vlastníků. Podle pana starosty ztracený majetek může získat zpátky pouze touto cestou.

Stanovisko Pirátů z Jihu

Lokalitu bývalého OC Odra považujeme za jednu ze strategických rozvojových ploch, které náš městský obvod má. Bohužel bývalé ani současné vedení nezačalo v minulosti odkládat finanční prostředky na případnou koupi pozemků. Zároveň do dnešních dob nevědělo, co by si s pozemky počínalo. Vyjádřili jsme naše přání, aby byl městský obvod kupujícím. Piráti si předběžně udělali drobný průzkum mezi lidmi žijícími ve Výškovicích, ze kterého jsme zjistili, že občanům některé služby stále scházejí, přestože většina služeb z bývalého OC Odra je přesunuta. Chybí jim např. květinářství nebo papírnictví, stesk je i po místě pro vzdělávání nebo setkání seniorů.  Tedy scházejí některé drobné živnosti, které jsou součástí živoucí komunity města.

Pirátský poslanec Ondřej Polanský sleduje neutěšené trosky OC Odra (r. 2018).

Na pracovním jednání zastupitelů dne 3. 9. 2019 byly jednostranně, tedy pouze vedením obvodu, představeny výše uvedené záměry na škatulata s pozemky. Sdělili jsme naše stanovisko, aby předmětné pozemky koupil obvod, aby v lokalitě vznikl třeba park nebo jiné veřejné místo setkávání. Zároveň ale také rozumíme celé situaci, že obvod se „nechtěného dítěte“ potřebuje zbavit, protože po letech neutěšeného stavu už situace velmi rozčiluje místní obyvatele. Nicméně jsme po starostovi žádali, aby se společností Lidl projednal následující body:

 • zda by Lidl neumístil do své prodejny také některé obchodní plochy k pronájmu, které by nekonkurovaly jeho sortimentu.
 • zda by Lidl nemohl některá parkoviště udělat zasakovací nebo s rezervoárem na vodu pro suché letní dny.
 • zda je v plánu výsadba zeleně.
 • co se týče případného kácení, poukázali jsme na možný problém s tím, že je v lokalitě vysazena zeleně z projektu IPRM „Budoucnost Vítkovic“.

Kolegové zastupitelé a radní z koaličního spektra nám na setkání na naše návrhy odvětili, že městský obvod nemůže taková opatření projednávat, protože to není součástí business modelu zájemce a do soukromého podnikání nemá město co hovořit. My se však domníváme, že mezi investorem a městem vždy může fungovat určitá synergie. Stačí se podívat za hranice obvodu.

Na schůzce předsedů politických klubů dne 13. 11. 2019 jsme žádali vizualizace toho, jak celé umístění prodejny včetně parkoviště bude v lokalitě vypadat.

Na dnešním zasedání zastupitelstva budeme požadovat odpovědi na výše uvedené návrhy a máme v zásobě ještě několik dalších sporných věcí, které bohužel nejsou nikde vysvětleny. Pokud budou přítomni zástupci společnosti Lidl, bude to jen dobře, protože jejich informace a postoje jsou v této chvíli nejdůležitější.

Poznámka pod čarou – Investice do lokality

Mohlo by se zdát, že sídliště na okraji nejen obvodu, ale pomalu také i města stojí mimo pozornost investic. Do lokality se přesto peníze dávají  – v posledních pěti letech např. proběhly tyto akce:

 • 2015 zateplení a rekonstrukci sociálního zařízení „Pavilon tělocvičny areálu 29. dubna,
 • 2016 zateplení budovy „Školní jídelna a družina Výškovická 165 při ZŠ Srbská“,
 • 2017 úprava pozemku a komunikací pro pěší v lokalitě u bývalého OC Odra s cílem zajistit komfortnější trasy pro pěší ve směru od/k podchodu.

V průběhu let se také podařilo: 

 • oprava 2 schodišť na ulici 29. dubna,
 • oprava podchodu pod ul. Výškovická (oprava zdiva, nátěr, odstranění sprejových maleb atd.),
 • souvislé opravy chodníků v rámci veřejné zakázky „Oprava chodníků v Ostravě Výškovicích – V. etapa“, 
 • opravy na ulici Srbská (vyřešení lokálních poruch + oprava chodníku poblíž domu č. 29),
 • oprava chodníku na ulici Výškovická 153,
 • oprava chodníků u zastávky „Výškovice“,
 • oprava kontejnerových stání na ulici 29. dubna, ulici Staňkova a Srbská,
 • oprava dětského hřiště OPAVIA na ulici Výškovická 145, 
 • instalace několika laviček kolem bývalého OC Odra a ve směru k ulici Srbská,
 • oprava a úprava květináče u domu Výškovická 159, dosadba uhynulých dřevin,
 • realizace náhradní výsadby,
 • v dohledné době se budou umísťovat lavičky v lokalitě kolem hřiště na ulici Srbská.

Připraveny jsou investice:

 • výstavba víceúčelového hřiště 29. dubna,
 • vybudování parkovacích stání na ulici 29. dubna a „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ulice 29. dubna“.