Sociální komise rozhoduje o anonymech

Komise jsou poradními orgány rady obce/obvodu, kdy Sociální komise se, už podle svého názvu, zabývá sociální oblastí. Mimo jiné, Sociální komise na Jihu (zjednodušeně řečeno) schvaluje dotace a dary pro organizace působící v sociální oblasti i fyzické osoby a vykonává monitoring jak bylo s dotacemi naloženo.

U organizací je situace poměrně snadná, komise má k dispozici informace o náplni činnosti organizace, na co organizace dotaci, či dar, použije a existuje zde kontrolní mechanismus. U fyzických osob je však situace jiná. Vzhledem k ochraně osobních údajů dostává komise žádost anonymizovanou, víme tedy pouze, že někdo z naší obce chce dar, z důvodu, který je uveden v žádosti.

A to je zásadní problém, protože nejsme schopni vyžádat si doplňující informace, ověřit, že informace v žádosti jsou pravdivé, ani, že s penězi bude skutečně naloženo tak, jak bylo v žádosti uvedeno. Myslím, že je tedy dostatečně zřejmé, že taková žádost má jen velmi mizivou naději na úspěch.Moje doporučení tedy zní, po podání žádosti kontaktujte členy komise přímo, třeba emailem (seznam členů komise naleznete zde) a poskytněte jim potřebné informace.