Pirátský názor: Jižní listy – Prosinec 2019

Předvánoční čas probouzí v lidech více než kdy jindy smysl pro lidskou sounáležitost a dobročinnost. Zapojujete se i vy osobně do charitativních aktivit?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Čas Vánoc je jistě dobou, kdy si více než obvykle uvědomujeme vzájemnou blízkost, ale pokud chceme skutečně pomáhat, měli bychom tak činit celoročně, každý podle vlastních možností, třeba i drobnostmi.

Piráti se běžně účastní řady charitativních akcí. Máme také participativní rozpočtování, ze kterého financujeme i veřejně prospěšné projekty. Já osobně pravidelně přispívám několika charitativním a neziskovým organizacím a pomáhám i zde na Jihu.

Nakonec bych vám všem, za sebe, i za Piráty, rád popřál krásné svátky.

Zdroj: Jižní listy – Prosinec 2019