Pirátský názor: Jižní listy – Říjen 2021

Jaký máte názor na rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na takzvané bezdoplatkové zóny?

„Pirátský názor“ je odpověď Pirátů z Jihu na pravidelnou měsíční otázku redakce Jižních listů. Rozsah článku je redakcí striktně omezen.

Od začátku jsme měli pochyby o správnosti zavedení bezdoplatkových zón a považovali jsme je za nefunkční řešení. Varovali jsme před prohloubením sociálních problémů v obvodu, zhoršením vyhlídek na obnovu sociálního statusu a před přesouváním problémů do jiných částí Ostravy. V praxi pak dopadlo toto opatření nejvíce na osamělé seniory a matky samoživitelky než na ty, na které opatření mělo cílit.

Ubytovny by neměly sloužit k dlouhodobému bydlení, jak je tomu teď, ale pouze ke krátkodobému. Ze současného nastavení mají majitelé ubytoven udělaný výnosný byznys, a to se musí změnit. Ve sněmovně usilujeme o schválení zákona o sociálním bydlení, který by měl s tímto výrazně pomoci a přispět k řešení současné situace.

Zdroj: Jižní listy – Říjen 2021